14 tháng 7, 2013

Thuế suất thuế TNDN trong năm 2013 và thời gian tới

Thông tin:
 
Do có nhiều sự thay đổi trong việc áp dụng thuế suất thuế TNDN khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 19/6/2013 (Luật số 32/2013/QH13, ngày 19/06/2013), Ketoan7e xin tổng hợp lại thông tin về thuế suất để các bạn tiện theo dõi căn cứ theo điều 10 của Luật này.

- Từ 1/1/2013 đến 30/06/2013 : Thuế suất phổ thông là 25%.

- Từ 1/7/2013 : Áp dụng ngay thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng

- Từ 1/1/2014 sẽ áp dụng thuế suất phổ thông 22%

- Từ 1/1/2016 áp dụng thuế suất phổ thông 20%

 Các bạn có thể tải toàn văn Luật số 32/2013/QH13 tại đây
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét