20 tháng 1, 2014

iHTKK : gia hạn nộp tờ khai qua mạng tháng 12/2013

Thông tin:
Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng
 
Trong ngày 20/01/2014, hệ thống Khai thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế, vì vậy một số doanh nghiệp chưa nộp được tờ khai trong ngày trên. Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp tờ khai thành công trong kỳ kê khai tháng 12/2013, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đến hết ngày 23/01/2014 đối với tờ khai theo tháng của kỳ kê khai tháng 12/2013.


Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết.


 Nguồn : iHTKK

gia han nop to khai, gia hạn nộp tờ khai, kê khai thuế, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét