10 tháng 1, 2014

Quà tết từ Cơ quan thuế HTKK 3.2.0 sắp ra mắt

Thông tin:
Hiện tại đã xuất hiện bản test của phần mềm Hỗ trợ Kê khai phiên bản mới, viết tắt là HTKK 3.2.0, được cập nhật các mẫu biểu theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế
Khác biệt giữa HTKK 3.1.7 và HTKK 3.2.0


Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét