30 tháng 6, 2014

Gần 33.500 DN giải thể, ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm

Thông tin:
(Kế toán 7E) - Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2014, cả nước có 6.087 DN được thành lập mới với số vốn đăng ký 57,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% về số DN và tăng 89,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.
Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có 37315 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 230,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập và tăng 19,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.

Ở góc độ khác, trong tháng 6 cũng có tới 6.369 DN gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động có đăng ký hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký, giảm 5,1% so với tháng 5 năm 2014. Trong đó có 966 DN tạm ngừng hoạt động có đăng ký; 4.554 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký và 849 DN giải thể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, số DN gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động có đăng ký hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký là 33454 DN, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bao gồm: 6.066 DN tạm ngừng hoạt động có đăng ký; 22.637 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký và 4.751 DN giải thể.

Tuy nhiên trong 6 tháng qua cũng có tới 8.322 DN rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động.. Mặc dù vậy, con số này vẫn giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2013

T.Hà
Theo Thời báo ngân hàng
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét