30 tháng 7, 2014

HTKK Tips : Thiết lập ngày tháng trên bảng kê Excel khi sử dụng chức năng tải bảng kê

Thông tin:
(Kế toán 7E) - Với chức năng "Tải bảng kê" của HTKK đã giúp ích nhiều cho các đơn vị có số lượng hóa đơn lớn, rút ngắn thời gian nhận dữ liệu.

HTKK phiên bản 3.2.4 (HTKK 3.2.4)


Trong bảng kê mẫu, thiết lập ngày tháng được hướng dẫn là định dạng DD/MM/YYYY (ngày / tháng / năm)

Định dạng ngày tháng trên Excel

Mặc dù đã thiết lập đúng định dạng DD/MM/YYYY nhưng khi dùng HTKK nhận dữ liệu thì xảy ra tình trạng báo lỗi như hình sau:


Ngày tháng bị đảo lộn với nhau dẫn đến phần mềm HTKK báo lỗi.

Cách xử lý được thực hiện như sau:

1. Thiết lập ngày tháng trên file dữ liệu Excel: Chọn toàn bộ cột ngày tháng > Format Cell (phím tắt Ctrl + 1) > Category / Date ; tại ô Locale chọn là French (Belgium), nhấn OK :


2. Kết quả sau khi chỉnh sửa:


Tuấn Nam
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét