28 August, 2012

Đăng ký học tin học khóa mới tại Trung tâm tin học HUI

Thông tin:
Sắp tới Trung tâm Tin học HUI mở một số lớp, các bạn có nhu cầu thì đăng ký theo học theo danh sách các lớp dự kiến sẽ mở như sau


Link đăng ký trực tuyến : http://hui.edu.vn/ttth/TTTH/TTTH.aspx
Kế toán 7E
Tags:

5 comments:

Post a Comment