Hiển thị các bài đăng có nhãn HTKK. Hiển thị tất cả bài đăng

16 tháng 7, 2015

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.4, HTKK 3.3.2, QTTNCN 3.2.2

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.4, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước và công văn 4237/BTC-CST ngày 02/04/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH2013
Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.2, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.4 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế Bảo vệ môi trường, Tờ khai phí lệ phí theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính về quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và công văn 4237/TCT-CST ngày 02/04/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 đồng thời hỗ trợ một số tiện ích của người sử dụng, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính và chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (mẫu 09/KK-TNCN) trên ứng dụng HTKK, QTTNCN
-   Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính:
+    Bổ sung Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
+    Bổ sung Chi cục Thuế huyện Ia H’Drai trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum
+    Đổi tên Chi cục Thuế huyện Giá Rai thành Chi cục Thuế thị xã Giá Rai trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu
+    Đổi tên Chi cục Thuế thị xã Sông Công thành Chi cục Thuế thành phố Sông Công; Chi cục Thuế huyện Phổ Yên thành Chi cục Thuế thị Xã Phổ Yên trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.
-   Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên chức năng kê khai Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 16TH) và Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN) theo nội dung thay đổi địa bàn hành chính nêu trên, cụ thể:
+    Thêm mới các phường thuộc thị xã Kỳ Anh và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Kỳ Anh  - tỉnh Hà Tĩnh
+    Thêm mới các xã thuộc huyện Ia H’Drai và hết hiệu lực các xã thuộc huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum
+    Đổi tên các phường thuộc thị Xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu
+    Đổi tên và tạo mới các phường thuộc thành phố Sông Công và đổi tên các phường thuộc thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên
-   Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 09/KK-TNCN
+    Hỗ trợ kê khai trong trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh và đã thực hiện giảm trừ cho bản thân trên tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh mẫu 08B/KK-TNCN.
+    Nâng cấp chức năng kê khai Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu 09-3/PL-TNCN kèm tờ khai 09/KK-TNCN: Hỗ trợ NNT có thể nhập tối đa là 50 ký tự đối với các chỉ tiêu “Quyển số”, “Số” thuộc phần Thông tin trên giấy khai sinh.

2. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí, tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên ứng dụng HTKK và iHTKK
-   Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PHLP, 02/PHLP do thay đổi danh mục phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 192/2014/TT-BTC.
-   Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT do thay đổi mức thuế bảo vệ môi trường theo công văn số 4237/BTC-CST.
-   Bổ sung “Các loại đất khác” vào danh mục phí bảo vệ môi trường, danh mục thuế tài nguyên
-   Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.0.9:
+       Cập nhật thay đổi danh mục tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP và 02/PHLP theo quy định tại Thông tư số 192/2014/TT-BTC.
+       Cập nhật danh mục cơ quan Thuế:
ü Bổ sung Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh)
ü Bổ sung Chi cục Thuế huyện Ia H’Drai (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum)
ü Đổi tên Chi cục Thuế Huyện Giá Rai thành Chi cục Thuế Thị xã Giá Rai (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu)
ü Đổi tên Chi cục Thuế Thị xã Sông Công thành Chi cục Thuế Thành phố Sông Công; Chi cục Thuế Huyện Phổ Yên thành Chi cục Thuế Thị Xã Phổ Yên (trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên)
+        Cập nhật khắc phục một số lỗi khác
ü Sửa lỗi tờ khai 02/NTNN bị thiếu chỉ tiêu.
ü Sửa lỗi đọc tờ khai bổ sung của tờ khai 01/NTNN, 02/TNDN.
Tải và cài đặt ứng dụng iTaxViewer 1.0.9: Tại đây

3. Nâng cấp một số nội dung khác trên ứng dụng HTKK
-   Bổ sung chức năng hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC bằng cách tải dữ liệu từ file excel.
-   Cải thiện tốc độ tải dữ liệu Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16TH) và Bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN)
-   Mở rộng định dạng số thập phân 4 số sau dấu phẩy các trường sản lượng, giá tính thuế của một số tờ khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với dầu khí. 
            Bắt đầu từ ngày 15/07/2015, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.2,  iHTKK 3.1.4 và phần mềm QTTNCN 3.2.2 thay cho các phiên bản trước đây.          
Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:  
+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.2:
+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.4: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn
+ Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.2: Thực hiện kê khai trên trang https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN được Cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo!

Nguồn : Nhận tờ khai
Không có nhận xét nào
Tags:

12 tháng 5, 2015

Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản v3.1.2TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO


Về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2

Tổng cục Thuế  thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2 với các nội dung hỗ trợ người nộp thuế như sau:
Nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2

1. Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng hỗ trợ người nộp thuế sử sụng trên trình duyệt internet explorer (IE) phiên bản 10 và 11.
2.  Nâng cấp chức năng hỗ trợ người nộp thuế kê khai các tờ khai thuế vãng lai:
Nâng cấp chức năng Tài khoản, Kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai và Trình ký: Hỗ trợ người nộp thuế  nộp tờ khai vãng lai, cụ thể như sau:
- Người nộp thuế vào chức năng đăng ký để đăng ký nộp tờ khai vãng lai tại các cơ quan thuế khác cơ quan thuế đang quản lý.
- Người nộp thuế có thể Kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai và Trình ký tờ khai vãng lai cho các cơ quan thuế đã đăng ký.
- Danh sách các tờ khai hỗ trợ nộp vãng lai tại cơ quan thuế khác cơ quan thuế quản lý bao gồm: 05/GTGT; 01/TAIN; 01/HKNN; 01/NTNN; 01/TBH; 01/VTNN; 03/NTNN; 01/MBAI; 01/BVMT; 01/PHLP; BC01/AC; BC21/AC; BC7/AC; TB01/AC; TB03/AC; TB01/AC; TB03/AC; TB04/AC; BC01/AC; BC08/AC; BC21/AC; BC26/AC; BC26/AC(theo tháng); BC26/AC(theo số lượng); BK01/AC; Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in (theo TT37/2010/TT-BTC).
Chi tiết theo hướng dẫn sử dụng: Tại đây.
3. Nâng cấp hệ thống dừng nhận các tờ khai định dạng PDF:
Với mục đích giảm tải hệ thống và phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế, bắt đầu từ ngày 10/05/2015, Tổng cục Thuế sẽ dừng nhận tờ khai định dạng PDF trên hệ thống Khai thuế qua mạng. Người nộp thuế thực hiện Kê khai trực tuyến hoặc nộp các file tờ khai kết xuất dưới định dạng XML từ phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) của Tổng cục Thuế hoặc các phần mềm kế toán khác đáp ứng chuẩn tờ khai XML do Tổng cục Thuế quy định.
Chi tiết danh sách hồ sơ thuế tiếp nhận theo định dạng XML: Tại đây.
4. Nâng cấp chức năng gửi thông báo thuế theo định dạng file XML thay thế cho thông báo định dạng file PDF.
5. Nâng cấp chức năng gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn (người nộp thuế Scan mẫu hóa đơn, copy vào file Word và đính kèm mẫu hóa đơn tương tự các phụ lục tờ khai khác).
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
Trân trọng cảm ơn!
Nguồn : iHTKK
Không có nhận xét nào
Tags:

27 tháng 3, 2015

Nâng cấp ứng dụng HTKK v3.3.1, iHTKK v3.1.1 và QTTNCN v3.2.1 hỗ trợ QTT TNCN 2014 và cấp mã người phụ thuộc

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc
Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1, cụ thể như sau:
1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN đáp ứng yêu cầu kê khai quyết toán thuế TNCN và cấp mã người phụ thuộc
- Nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu người phụ thuộc dưới 15 tuổi đã khai thông tin về CMND trên Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN và 16TH thì không bắt buộc phải khai thêm thông tin trên giấy khai sinh.
(Lưu ý, trường hợp trên Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ quyết toán năm 2014 nhưng tạm thời chưa cấp MST cho những người phụ thuộc do chưa có đầy đủ thông tin theo quy định)
- Nâng cấp cho phép NSD kê khai những dòng dữ liệu thiếu thông tin của NPT trên bảng kê (có những dòng chỉ có mỗi thông tin mặc định Quốc tịch Việt Nam ở đầu dòng, do NNT khi kê khai không xóa bỏ các dòng này đi) nên khi upload file lên trang QTT Online sẽ bị báo lỗi.
- Trường hợp người phụ thuộc là người nước ngoài thì không bắt buộc nhập thông tin trên giấy khai sinh.
- Nâng cấp ứng dụng để có thể nhập các chỉ tiêu về số, quyển trên giấy khai sinh tại mẫu 16TH, 05-3/BK-TNCN tối đa 50 ký tự.
- Bổ sung phần thông tin về người ký trên Bảng tổng hợp đăng ký NPT (16TH) khi in để hỗ trợ NNT có thể ký tên, đóng dấu.
- Bên cạnh đó, với ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) nâng cấp thêm các nội dung sau:
+ Nâng cấp tiện ích của nút “Tính toán” trên bảng kê 05-1/BK-TNCN, hỗ trợ tính toán khi dữ liệu được tải từ bảng kê excel: nếu chỉ tiêu [21] trên bảng kê excel = 0 thì khi nhấn nút “Tính toán” sẽ hỗ trợ tính giá trị chỉ tiêu [21] theo công thức tính, nếu chỉ thiêu trên [21] trên bảng kê excel <> 0 thì khi nhấn nút “Tính toán” sẽ không hỗ trợ tính đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên số của NNT kê khai.
     + Sửa lỗi không tính toán được chỉ tiêu [29] trên tờ khai 09/KK-TNCN khi tờ khai được kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.0 mà bảng kê 09-3PL-TNCN không kê khai dữ liệu trên bảng II.Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu.
2. Một số yêu cầu khác
- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/NTNN để hỗ trợ các trường hợp hợp đồng nhà thầu ký trước ngày 01/10/2014 (ngày hiệu lực của Thông tư số 103/2014/TT-BTC) thì sử dụng mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC nhưng cách tính thuế áp dụng theo Thông tư 60/2012/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Nâng cấp danh mục cơ quan Thuế: Chi cục Thuế Thị xã Bà Rịa thành Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa.
- Nâng cấp khắc phục lỗi một số trường hợp không gửi được mẫu: TB03/AC; BC21/AC; BC21/AC_BLP; TB03/AC_BLP; 04/GTGT
Bắt đầu từ ngày 28/03/2015, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.1, iHTKK 3.1.1 và phần mềm QTTNCN 3.2.1 thay cho các phiên bản trước đây.
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng chức năng Khai thuế qua mạng trên hệ thống website http://kekhaithue.gdt.gov.vn trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 21h ngày 27/03/2015 để tiến hành nâng cấp ứng dụng theo nội dung trên.
Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 
-  Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.1:  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
- Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.1: Thực hiện kê khai và nộp tờ khai tại trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn
- Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.1: Thực hiện tải bộ cài tại trang web  http://tncnonline.com.vn/
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN được Cơ quan Thuế cung cấp.
Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
Không có nhận xét nào
Tags:

13 tháng 1, 2015

Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.0, iHTKK 3.1.0 và QT TNCN 3.2.0TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014  và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế  TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai quyết toán thuế năm 2014 cho các sắc thuế TNDN, TNCN, Nhà thầu nước ngoài, Tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường, Thủy điện, Dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc theo Thông tư  số 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng thực hiện triển khai các chính sách, nghiệp vụ thuế mới đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư  số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 tại các phiên bản ứng dụng nêu trên với nội dung cụ thể như sau:

1.  Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK:
Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.0

a. Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, bao gồm:
-   Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN)
-   Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN). Riêng đối với ứng dụng HTKK, có nâng cấp thêm các chức năng kê khai tờ khai 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN.
-   Tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên (mẫu số 02/TAIN)
-   Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (mẫu số 02/PHLP)
-   Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (mẫu số 02/BVMT)
-   Tờ khai quyết toán thuế dành cho hoạt động thủy điện (mẫu số 03A/TĐ-TAIN)
-   Tờ khai quyết toán thuế dành cho hoạt động dầu khí (mẫu số 02/TNDN-DK, 02/TAIN-DK)
-   Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu (mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN).

b. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (mẫu số 01/GTGT), Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT), Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác, vàng bạc đá quý (mẫu số 03/GTGT), Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 04/GTGT).  

c. Một số nội dung nâng cấp khác
-   Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (mẫu 01/NTNN) đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014, tờ khai thuế TNDN dành cho doanh nghiệp kê khai thuế  thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh (mẫu số 02/TNDN) theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.
-   Bổ sung mới chức năng kê khai Tờ khai phí, lệ phí (mẫu số 01/PHLP) trên ứng dụng HTKK theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
-   Hết hiệu lực kê khai các tờ khai thuế TNDN tạm tính (mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN) và tờ khai thuế TNDN kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản (mẫu 02/TNDN) từ kỳ tính thuế quý 4/2014.
-    Nâng cấp chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu các tờ khai thuế nêu trên ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng.

2. Nội dung nâng cấp phần mềm QTTNCN
Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0

Nâng cấp các chức năng kê khai quyết toán thuế TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế TNCN, bao gồm các tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN.

3. Hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ cấp mã người phụ thuộc của NNT TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC:  
-   Do số lượng người nộp thuế TNCN rất lớn nên số lượng người phụ thuộc cần cấp mã cũng sẽ rất lớn. Vì vậy, để kịp thời cho việc cấp mã người phụ thuộc (NPT), tổ chức chi trả thu nhập có thể thu nhập thông tin người phụ thuộc theo mẫu 05-3/BK-TNCN trước thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2014, khai vào Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh trong chức năng Quyết toán thuế TNCN tại các ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN và gửi đến Cơ quan Thuế để cấp mã NPT trước. Đến thời điểm kê khai tờ khai quyết toán TNCN,  tổ chức chi trả không cần kê khai lại bảng kê 05-3/BK-TNCN nếu không có thay đổi thông tin về NPT. Trường hợp chỉ thay đổi thông tin liên quan đến thời gian giảm trừ gia cảnh của NPT thì tổ chức chi trả chỉ cần khai thông tin của NPT đó vào bảng kê 05-3/TNCN kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và nộp cho cơ quan Thuế. Các trường hợp thay đổi thông tin khác, tổ chức chi trả khai thông tin thay đổi theo mẫu 05-3/BK-TNCN vào chức năng kê khai Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và gửi cơ quan Thuế (tương tự như thu thập thông tin phục vụ cấp mã NPT).
-   Ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN hỗ trợ các chức năng nhận dữ liệu theo cấu trúc file (định dạng excel hoặc xml) từ bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN sang Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và ngược lại.

4.  Một số lưu ý:
Về hiệu lực mẫu biểu: Bắt đầu từ ngày 05/01/2015, khi kê khai tờ khai thuế có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều hoặc phục vụ nộp tờ khai thuế qua mạng, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.0, phần mềm QTTNCN 3.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.
Về cài đặt ứng dụng HTKK: Người sử dụng có thể cài đặt đồng thời ứng dụng HTKK 3.3.0 và HTKK 3.1.7 trên cùng một máy tính. Khi cài đặt phần mềm HTKK 3.3.0, người sử dụng không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 3.1.7 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt phiên bản 3.1.7. Ứng dụng HTKK phiên bản  3.3.0 dùng để kê khai, tra cứu các tờ khai thuế tháng quý theo mẫu của Thông tư số 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 1/2014 và các tờ khai quyết toán thuế năm 2014 (kê khai bắt đầu từ ngày 05/01/2015). Phiên bản HTKK 3.1.7 phục vụ tra cứu dữ liệu tờ khai đã kê khai theo mẫu ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước.
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng chức năng Khai thuế qua mạng trên hệ thống website http://kekhaithue.gdt.gov.vn trong khoảng thời gian từ 16h đến 19h ngày  05/01/2014 để tiến hành nâng cấp ứng dụng theo nội dung trên.
Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải Bộ cài và Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 
- Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0:    http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
- Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0: Thực hiện kê khai và nộp tờ khai tại trang web  http://kekhaithue.gdt.gov.vn
- Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0: Thực hiện tải bộ cài tại trang web  http://tncnonline.com.vn/
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Do nội dung nâng cấp tại phiên bản HTKK 3.3.0, iHTKK 3.1.0, QTTNCN 3.2.0 khá lớn, vì vậy ứng dụng có thể phát sinh lỗi không mong muốn hoặc có điểm chưa được tiện ích cho người sử dụng, Tổng cục Thuế mong nhận được sự thông cảm và góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế qua điện thoại hoặc email để Tổng cục Thuế hoàn thiện ứng dụng và hỗ trợ tổ chức cá nhân kê khai thuế tốt hơn, thuận tiện hơn.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN được Cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông  báo./.

-------------------------------- 
 MỘT SỐ LƯU Ý

1. Cài ứng dụng: phải gỡ bỏ UD HTKK cũ sau đó cài đặt HTKK 3.3.0

2. Tờ khai GTGT: Chỉ tiêu [23], [24], [25] trên tk chính không hỗ trợ lấy dữ liệu từ bảng kê mua vào. DN tự nhập tay.
Lý do: Đối với mẫu biểu theo TT156 thì phụ lục 01-2/GTGT có 5 dòng, trong đó có dòng "2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ" mà chỉ tiêu [23], [24] thì lấy từ tổng cột (9) và (11) của các dòng 1, 2, 3 trên 01-2/GTGT Còn đối với mẫu biểu theo TT119 thì phụ lục 01-2/GTGT đã bỏ đi dòng "2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ" nên với những trường hợp hàng hóa dịch vụ phát sinh thuộc diện 2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ thì NNT không kê khai vào phụ lục nhưng vẫn có thể khai trên tờ khai khi đó thì việc tổng hợp dữ liệu lên tờ khai sẽ không chính xác Như vậy chỉ tiêu 23, 24,25 trên tờ khai thì NNT tự tính rồi nhập vào ứng dụng.

3. Từ Quí 4/2014 không kê khai 01A/TNDN và 01B/TNDN (theo điều 17 theo thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014). Do đó, khi mở tờ khai này lên từ HTKK 3.3.0 sẽ báo là hết hiệu lực .

4. Để đọc được các tk kết xuất dạng .xml, DN phải cài iTax viewer phiên bản 1.0.5.
 

(Nguồn : CT BD)


2 nhận xét
Tags:

30 tháng 7, 2014

HTKK Tips : Thiết lập ngày tháng trên bảng kê Excel khi sử dụng chức năng tải bảng kê

(Kế toán 7E) - Với chức năng "Tải bảng kê" của HTKK đã giúp ích nhiều cho các đơn vị có số lượng hóa đơn lớn, rút ngắn thời gian nhận dữ liệu.

HTKK phiên bản 3.2.4 (HTKK 3.2.4)


Trong bảng kê mẫu, thiết lập ngày tháng được hướng dẫn là định dạng DD/MM/YYYY (ngày / tháng / năm)

Định dạng ngày tháng trên Excel

Mặc dù đã thiết lập đúng định dạng DD/MM/YYYY nhưng khi dùng HTKK nhận dữ liệu thì xảy ra tình trạng báo lỗi như hình sau:


Ngày tháng bị đảo lộn với nhau dẫn đến phần mềm HTKK báo lỗi.

Cách xử lý được thực hiện như sau:

1. Thiết lập ngày tháng trên file dữ liệu Excel: Chọn toàn bộ cột ngày tháng > Format Cell (phím tắt Ctrl + 1) > Category / Date ; tại ô Locale chọn là French (Belgium), nhấn OK :


2. Kết quả sau khi chỉnh sửa:


Tuấn Nam
Không có nhận xét nào
Tags:

22 tháng 7, 2014

Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.4 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

HTKK 3.2.4 22/07/2014
Link tải HTKK 3.2.4:
Tổng cục thuế: Tại đây,
Webketoan : Tại đây
Link tải dự phòng khác : http://www.fshare.vn/file/G0M22KJYBZ/

Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.4 và ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.4 với nội dung cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ kê khai các mẫu biểu về hóa đơn:

- Bổ sung loại hoá đơn để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) có thể kê khai thêm được Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia (ký hiệu mẫu 01BHDTN/NNN theo thông tư 16/2012/TT-BTC) và hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế (theo thông tư 58/2012/TT/BTC và thông tư 72/2014/TT-BTC sửa đổi thông tư 58) trong các mẫu biểu: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC), Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số TB01/AC), Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (mẫu số BC01/AC), Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu số BC21/AC), Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu số TB03/AC), Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC).
- Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng đối với NNT thuộc diện quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
- Hỗ trợ nhập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo số lượng (tổng số) hoá đơn đối với NNT thuộc diện quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, chương IV, điều 27.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số BC26/AC) theo tháng/quý đều có thể nhập được từ ngày… đến ngày…, trong đó từ ngày có thể không phải là ngày đầu tháng áp dụng cho một số trường hợp đặc thù.
- Bổ sung chức năng kê khai riêng cho bảng kê 3.10. Bảng kê chi tiết hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn Cơ quan Thuế quản lý (tại CQT chuyển đến, NNT chỉ phải nộp bảng kê 3.10, không phải đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

2. Hỗ trợ kê khai tờ khai 02/TNDN:
- Bổ sung chức năng tải bảng kê 02-1/TNDN đính kèm tờ khai 02/TNDN

Người nộp thuế có thể tải ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.2.4 Tại đây, hoặc thực hiện kê khai trực tuyến các tờ khai theo nội dung nâng cấp.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện!

Nguồn : Nhận tờ khai
Không có nhận xét nào
Tags:

26 tháng 3, 2014

Nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁOVề việc nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC với những nội dung chính như sau:

HTKK 322 26-03-2014HTKK 322 26-03-2014
1. Nâng cấp các tờ khai dành cho hoạt động sản xuất Thủy điện theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
-         Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, mẫu số 01/TĐ-GTGT
-         Bảng kê Số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-1/TĐ-GTGT
-         Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-2/TĐ-GTGT
-         Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện, mẫu số 03/TĐ-TAIN
-         Bảng phân bổ số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN
-         Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sơ sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 02-1/TĐ-TNDN

2. Nâng cấp các tờ khai đối với Dầu khí theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01A/TNDN-DK
-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên, mẫu số 01B/TNDN-DK
-         Tờ khai thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01/TAIN-DK
-         Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí, mẫu số 01/PL-DK
-         Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế, mẫu 01/BCTL-DK
Người nộp thuế có thể thực hiện các chức năng kê khai trực tuyến, nộp tờ khai kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 đối với các tờ khai, phụ lục nêu trên (Người nộp thuế tải ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 Tại đây).
Hệ thống Khai thuế qua mạng hỗ trợ đính kèm bảng kê Excel đối với các bảng kê mẫu số: 01-1/TĐ-GTGT; 01-2/TĐ-GTGT;
 Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện ./.

Không có nhận xét nào
Tags:

03 tháng 3, 2014

Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 (ngày 03/03/2014)    TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai


Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.0, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.1 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1, cụ thể như sau:

- Cập nhật chức năng tải bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (đính kèm tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT) và bảng kê 04-1/GTGT (đính kèm tờ khai 04/GTGT)  từ file excel theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, bỏ cột “Mã hóa đơn”, nhằm hỗ trợ yêu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán của doanh nghiệp.

- Cập nhật lại chỉ tiêu [9] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, cho nhập không thuộc kỳ tính thuế

- Cho nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ48.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.1:

+Ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.1: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNT mà Cục Thuế đã cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.


 Nếu không tải được, bạn có thể tải các link dự phòng sau : Host 4WKT ; Fshare ; SafeShared ; G-Drive
Không có nhận xét nào
Tags:

22 tháng 2, 2014

Cài đặt HTKK, kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN (Tạm tính & Quyết toán) theo TT156CHI CỤC THUẾ Q.TÂN BÌNH
NHÓM HỖ TRỢ HTKK 3.2.0

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG
PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.2.0
VÀ KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC

I- Cài đặt HTKK 3.2.0 và HTKK 3.1.7 trên cùng một máy vi tính:
1. Người nộp thuế (NNT) tải HTKK 3.2.0 cùng Tài liệu hướng dẫn tại một trong các trang thông tin điện tử sau: http://kekhaithue.gdt.gov.vn; http://gdt.gov.vn; http://tncnonline.com.vn
Ngoài ra, NNT có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn khai, nộp thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại trang thông tin điện tử http://gdt.gov.vn

2. Cài đặt:
NNT có thể cài đặt đồng thời ứng dụng HTKK 3.2.0 và HTKK 3.1.7 trên cùng một máy tính. Khi cài đặt HTKK 3.2.0, NNT không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 3.1.7 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt phiên bản 3.1.7. Ứng dụng HTKK 3.2.0 dùng để kê khai tờ khai thuế theo mẫu trong Thông tư 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 1/2014. Phiên bản HTKK 3.1.7 dùng để tra cứu tờ khai đã kê khai theo mẫu trong Thông tư 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước.

Lưu ý, sau mỗi lần cài đặt phải khởi động lại máy vi tính.

 
II- Sử dụng HTKK 3.2.0:
1. Khai thuế GTGT
1.1. Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (Tờ khai thuế 01/GTGT)
a/ Tờ khai thuế GTGT 01/GTGT:
Chỉ tiêu [40b] - Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế: NNT tự nhập bằng chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai 02/GTGT

b/ Phụ lục 01-1/GTGT (Hàng hoá, dịch vụ - HHDV bán ra):
- Cột (1) - “Mã hóa đơn” tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKK 3.2.0 do Tổng cục thuế phát hành
- Trường hợp phát sinh HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0% thì bắt buộc kèm theo Bảng kê HHDV được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%- mẫu số 01-3/GTGT
- Chỉ tiêu 5 (HHDV không phải tổng hợp trên Tờ khai thuế 01/GTGT) dành để kê khai hóa đơn đã lập nhưng không phải kê khai thuế GTGT, không phải tổng hợp trên Tờ khai thuế 01/GTGT, áp dụng đối với:
+ Hóa đơn GTGT bán HHDV theo hình thức đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
+ Hóa đơn thu hộ tiền cho nhà thầu nước ngoài (Đại lý Hãng vận chuyển, Đại lý Công ty giao nhận kho vận, vận tải quốc tế)
+ Hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhận ủy thác nhập khẩu
+ Hóa đơn GTGT lập đối với HHDV khuyến mại theo quy định
+ Hóa đơn GTGT bán HHDV cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam
+ Hóa đơn GTGT DV cho thuê tài chính

c/ Phụ lục 01-2/GTGT (Hàng hoá, dịch vụ mua vào):
- Cột “Mã hóa đơn” tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKK 3.2.0 do Tổng cục thuế phát hành
Đối với hóa đơn tiền điện (hóa đơn điện tử) không đăng ký số liên (01GTKT0), chứng từ nộp thuế GTGT hàng NK, chứng từ có thuế GTGT đầu vào… mà không nằm trong “Mã hóa đơn” định sẵn, tạm thời NNT sử dụng mã “TT120”
- Hóa đơn bán hàng của HHDV mua vào không phải kê khai trên Phụ lục
- Đối với chứng từ nộp thay thuế GTGT cho phía nước ngoài, nếu không thuộc trường hợp Đại lý Hãng vận chuyển, Đại lý Công ty giao nhận kho vận, vận tải quốc tế thu hộ tiền cho nhà thầu nước ngoài, thì kê khai khấu trừ theo quy định.

- Chỉ tiêu 2 (HHDV không đủ điều kiện khấu trừ) dành để kê khai hóa đơn của HHDV mua vào, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu không đủ điều kiện khấu trừ, áp dụng đối với:
+ Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
+ Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT nhưng không đủ điều kiện khấu trừ (không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định; phần chênh lệch của giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng đối với hóa đơn mua TSCĐ là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống không được khấu trừ theo quy định; thuế GTGT đã nộp trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế)
+ Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với TSCĐ mua vào chuyên dùng phục vụ một số ngành đặc thù không được khấu trừ theo quy định

- Chỉ tiêu 4 (HHDV dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ) dành để kê khai hóa đơn của HHDV mua vào dùng cho dự án đầu tư.
Số liệu tại chỉ tiêu này được tổng hợp ghi trên Tờ khai thuế 02/GTGT, không tổng hợp lên Tờ khai thuế 01/GTGT.
+ Trường hợp NNT không có dự án đầu tư thì chỉ tiêu này không khai.
+ Trường hợp NNT có dự án đầu tư chưa phát sinh doanh thu thì lập riêng Phụ lục 01-2/GTGT và chỉ khai chỉ tiêu này mà không phải khai các chỉ tiêu khác.

- Chỉ tiêu 5 (HHDV không phải tổng hợp trên Tờ khai thuế 01/GTGT) dành để kê khai hóa đơn của HHDV mua vào nhưng không phải kê khai thuế GTGT, không phải tổng hợp trên Tờ khai thuế 01/GTGT, áp dụng đối với:
+ Hóa đơn GTGT đầu vào mà đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng nhận được từ cơ sở giao đại lý
+ Chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài trường hợp thu hộ tiền cho nhà thầu nước ngoài (Đại lý Hãng vận chuyển, Đại lý Công ty giao nhận kho vận, vận tải quốc tế)
+ Chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhận ủy thác nhập khẩu
+ Hóa đơn GTGT đầu vào mà bên nhận ủy thác xuất khẩu nhận được từ cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu
+ Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa cho thuê tài chính

d/ Đối với Phụ lục 01-3/GTGT (Bảng kê HHDV được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%): được lập khi phát sinh HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0% đã khai trên Phụ lục 01-1/GTGT
- Do nội dung nâng cấp tại HTKK 3.2.0 khá lớn, vì vậy ứng dụng chưa hỗ trợ chức năng “Nhận dữ liệu từ file” như Phụ lục 01-1/GTGT và Phụ lục 01-2/GTGT
- Đối với hoạt động vận chuyển quốc tế, số vận đơn (hàng không, đường biển) được thay cho số Hợp đồng XK
- Ngày đăng ký Tờ khai hàng hóa XK, ngày hóa đơn XK và ngày đăng ký Tờ khai hàng hóa NK của chứng từ thanh toán bù trừ phải nằm trong kỳ tính thuế

đ/ Đối với Phụ lục 01-5/GTGT (Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu KD XD, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh):
Số thuế đã nộp được khai tại Phụ lục này (bao gồm cả thuế GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình vốn NSNN mà KBNN đã khấu trừ 2%) được tổng hợp lên chỉ tiêu [39] trên Tờ khai thuế 01/GTGT.
Lưu ý chung:
- Cột “Mã hóa đơn” trên Phụ lục 01-1/GTGT và Phụ lục 01-2/GTGT: tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKK 3.2.0 do Tổng cục thuế phát hành
- Hóa đơn điều chỉnh giảm cho các hóa đơn đã lập, hóa đơn xuất trả hàng đã mua thì ghi số âm bằng cách để trong ngoặc (…).

1.2. Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
a/ Tờ khai thuế GTGT 03/GTGT (Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

b/ Tờ khai thuế GTGT 04/GTGT (Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
- Do nội dung nâng cấp tại HTKK 3.2.0 khá lớn, vì vậy ứng dụng chưa hỗ trợ chức năng “Nhận dữ liệu từ file” như Phụ lục 01-1/GTGT và Phụ lục 01-2/GTGT. Tuy nhiên, ứng dụng tạm thời vẫn chấp nhận Tờ khai 04/GTGT không kèm theo Phụ lục 04-1 (Bảng kê HHDV bán ra)
- Các chỉ tiêu về doanh số [21], [22], [24], [26] và [28]: NNT tự nhập kiểu số, không ghi số âm
- NNT phải đăng ký lại mẫu Tờ khai này trên hệ thồng khai thuế qua mạng internet nếu từ 01/01/2014 tính, khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
- Đối với thuế GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình vốn NSNN mà KBNN đã khấu trừ 2%, thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh: NNT tự theo dõi, thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về số tiền thuế GTGT, chứng từ nộp để được bù trừ tại trụ sở chính (gửi văn bản kèm Phụ lục 01-5GTGT)

2. Kê khai thuế TNDN:
2.1. Tờ khai thuế TNDN 01A/TNDN (Thuế TNDN tạm tính quý)
Chỉ tiêu 28 (Số lỗ chuyển kỳ này) bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang

2.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN (quyết toán năm)
a/ Kỳ tính thuế từ năm 2014 trở về sau: HTKK 3.2.0 chưa nâng cấp
b/ Kỳ tính thuế năm 2013: DN sử dụng mẫu theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
Kê khai thuế TNDN từ 01/7/2013 đến 31/12/2013 chênh lệch do áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp (kể cả HTX, đơn vị sự nghiệp) có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng:
DN sử dụng Phụ lục 03-3A/TNDN để xác định Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25% (Chỉ tiêu C8 trên Tờ khai 03/TNDN).
Tại Phụ lục 03-3A/TNDN:
- Điểm 2.1 (Thuế suất thuế TNDN ưu đãi) mục A: DN nhập mức thuế suất 20%
- Điểm 3.1 (Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi) mục B: DN nhập thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi.
+ Trường hợp xác định được doanh thu, chi phí và TNCT được áp dụng thuế suất 20% thì áp dụng theo thực tế hạch toán
+ Trường không xác định được TNTT áp dụng thuế suất 20% thì tính bằng tổng TNTT bình quân các tháng SXKD từ ngày 01/7/2013 đến hết năm tài chính đó
Trường hợp không hạch toán riêng được TNCT được áp dụng thuế suất 20% thì xác định theo tỷ lệ doanh thu HHDV được áp dụng thuế suất 20% trên tổng doanh thu trong kỳ.

3. Khai thuế TNCN:
Khai quyết toán thuế TNCN năm 2013: mẫu theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
Để gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN qua mạng internet tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc http://tncnonline.com.vn, NNT phải kết xuất dữ liệu ra file định dạng XML (thay thế việc kết xuất ra file Excel như các phiên bản trước).

III. Điện thoại hỗ trợ HTKK và kê khai qua mạng internet:
- Bphận TTHT (hỗ trợ chung): 38 109 989/ 38 105 554
- Bphận Tin học (kê khai qua mạng): Anh Luân (22 137 409)
- Bphận KK-KTT: 38 425 193 Anh Luận (0909 575 116), Anh Nam (0908 132 364), Anh Đức (0982 322 284)
- Đội KTT số 1 (hỗ trợ kê khai thuế Đội 1): Chị Hà (0908 551 619), Chị Mai (0938 203 289)
- Đội KTT số 2 (hỗ trợ kê khai thuế Đội 2): 38 125 196, Anh Sơn (0903 300 178), Anh Quân (0913 166 157)
- Đội KTT số 3 (hỗ trợ kê khai thuế Đội 3): 38 425 205, Chị Hạnh (0916 298 089), Chị Anh (0908 847 927), Anh Đức (01283 301 876), Chị Tuyền (0973 339 834)
- Đội KTT số 4 (hỗ trợ kê khai thuế Đội 4): 38 425 191, Chị Thủy (0906 745 880), Chị Khánh (0909 294 435)
- Đội KTT số 5 (hỗ trợ kê khai thuế Đội 5): 38 425 203, Anh Phú (0988 915 210)
- Đội KTT số 6 (hỗ trợ kê khai thuế Đội 6): 38 425 201, Anh Khoa (0907 694 634)
- Đội KTT số 7 (hỗ trợ kê khai thuế Đội 7): 38 102 098, Anh Dũng (0909 253 253)
- Đội thuế TNCN (hỗ trợ kê khai thuế Đội thuế TNCN): 22 178 855, Anh Khoa (0903 724 849), Chị Trúc (0908 366 816)
- Đội Ấn chỉ, hóa đơn (hỗ trợ báo cáo hóa đơn, ấn chỉ): 38 125 316, Chị Lê (0936 974 987), Chị Điệp (0903 818 996), Chị Đào (0934 666 479), Chị Nhung (0903 387 274), Anh Lý (0902 806 814)

Nguồn : Chi cục thuế Quận Tân Bình
Không có nhận xét nào
Tags: