12 tháng 5, 2015

Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản v3.1.2

Thông tin:


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO


Về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2

Tổng cục Thuế  thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2 với các nội dung hỗ trợ người nộp thuế như sau:
Nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2

1. Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng hỗ trợ người nộp thuế sử sụng trên trình duyệt internet explorer (IE) phiên bản 10 và 11.
2.  Nâng cấp chức năng hỗ trợ người nộp thuế kê khai các tờ khai thuế vãng lai:
Nâng cấp chức năng Tài khoản, Kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai và Trình ký: Hỗ trợ người nộp thuế  nộp tờ khai vãng lai, cụ thể như sau:
- Người nộp thuế vào chức năng đăng ký để đăng ký nộp tờ khai vãng lai tại các cơ quan thuế khác cơ quan thuế đang quản lý.
- Người nộp thuế có thể Kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai và Trình ký tờ khai vãng lai cho các cơ quan thuế đã đăng ký.
- Danh sách các tờ khai hỗ trợ nộp vãng lai tại cơ quan thuế khác cơ quan thuế quản lý bao gồm: 05/GTGT; 01/TAIN; 01/HKNN; 01/NTNN; 01/TBH; 01/VTNN; 03/NTNN; 01/MBAI; 01/BVMT; 01/PHLP; BC01/AC; BC21/AC; BC7/AC; TB01/AC; TB03/AC; TB01/AC; TB03/AC; TB04/AC; BC01/AC; BC08/AC; BC21/AC; BC26/AC; BC26/AC(theo tháng); BC26/AC(theo số lượng); BK01/AC; Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in (theo TT37/2010/TT-BTC).
Chi tiết theo hướng dẫn sử dụng: Tại đây.
3. Nâng cấp hệ thống dừng nhận các tờ khai định dạng PDF:
Với mục đích giảm tải hệ thống và phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế, bắt đầu từ ngày 10/05/2015, Tổng cục Thuế sẽ dừng nhận tờ khai định dạng PDF trên hệ thống Khai thuế qua mạng. Người nộp thuế thực hiện Kê khai trực tuyến hoặc nộp các file tờ khai kết xuất dưới định dạng XML từ phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) của Tổng cục Thuế hoặc các phần mềm kế toán khác đáp ứng chuẩn tờ khai XML do Tổng cục Thuế quy định.
Chi tiết danh sách hồ sơ thuế tiếp nhận theo định dạng XML: Tại đây.
4. Nâng cấp chức năng gửi thông báo thuế theo định dạng file XML thay thế cho thông báo định dạng file PDF.
5. Nâng cấp chức năng gửi thông báo phát hành hóa đơn hỗ trợ đính kèm mẫu hóa đơn (người nộp thuế Scan mẫu hóa đơn, copy vào file Word và đính kèm mẫu hóa đơn tương tự các phụ lục tờ khai khác).
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
Trân trọng cảm ơn!
Nguồn : iHTKK
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét