Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin cũ. Hiển thị tất cả bài đăng

10 tháng 6, 2013

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - đợt xét tốt nghiệp tháng 05/2013THÔNG BÁO
(V.v nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tốt nghiệp tháng 05 năm 2013)


Kính gửi: Các Anh (Chị) sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2013


Căn cứ vào số lượng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2013 và nhu cầu thực tế của sinh viên về việc nhận giấy chứng nhận tạm thời.


Nay Khoa Đào tạo Liên thông thông báo tới sinh viên thời gian, địa điểm và thủ tục nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

1. Thời gian:
Tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 03/06/2013
(trừ ngày thứ 7 và ngày chủ nhật).

2. Địa điểm: Văn phòng Khoa Đào tạo Liên thông - Tầng 2 - Nhà V.

3. Thủ tục: Sinh viên đăng kí trực tiếp tại Khoa Đào tạo Liên thông, đối với các sinh viên ở xa có thể gọi điện đăng kí trước qua số điện thoại 0838.940.390 – 888 ( gặp Thầy Hiếu)

4. Giấy tờ mang theo: Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.
                                 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2013
                                                                              Khoa Đào tạo Liên thông
Không có nhận xét nào
Tags:

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2013


Các bạn nào thấy đủ điều kiện thì tiến hành nộp đơn xét tốt nghiệp trong đợt tháng 7/2013
Không có nhận xét nào
Tags:

13 tháng 5, 2013

Tài liệu học kiểm toán của Thầy Nguyễn Văn Thịnh (IUH)

Bộ tài liệu này gồm 02 phần: Căn bản và nâng cao, các bạn tùy nghi tải và sử dụng


Phần 1 : 

G-Drive : https://docs.google.com/file/d/0B2SaqsH1QTIueEtEdWpSZ3dFQWc/edit?usp=sharing

Box :  https://www.box.com/s/z0h81r0jfh04gxaur4g4

MediaFire : http://www.mediafire.com/?qt8wbax6n68fbha


Phần 2 : 

G-Drive : https://docs.google.com/file/d/0B2SaqsH1QTIuNnZmaTItc2FLRE0/edit?usp=sharing

Box : https://www.box.com/s/1al9wd9bfeun1ihayb93

MediaFire : http://www.mediafire.com/?xr2t8pb2cgw45xp


#####################################3

Ngoài ra các bạn có thể tải thêm bộ tài liệu của cô Tăng Thị Thanh Thủy

Phần 1 :

G-Drive : https://docs.google.com/file/d/0B2SaqsH1QTIuQ1JZLWk3NF8tZUk/edit?usp=sharing

Box : https://www.box.com/s/8pjs5brm759qpp2oboo3

MediaFire : http://www.mediafire.com/?k7tqdleq248ophl
Không có nhận xét nào
Tags:

01 tháng 5, 2013

Lịch phản biện môn CDTN các lớp liên thông (CDKT10LT, ĐHKT7LT và các lớp ghép)


LỊCH PHẢN BIỆN MÔN CDTN CÁC LỚP LIÊN THÔNG
(CDKT10LT, ĐHKT7LT VÀ CÁC LỚP GHÉP)

Khi tham gia phản biện sinh viên mang theo 1 quyển báo cáo chuyên đề. Sinh viên các lớp ghép đăng ký vào các lớp học phần trên theo dõi lịch cụ thể để tham gia phản biện. Khoa không giải quyết các trường hợp đi nhầm lớp (Lớp học phần) 

Buổi
Phòng
Lớp
Ngày
Sáng: Lúc 7h --> 11h 
(SL: 150SV)
V5.03, V5.04
ĐHKT7ALT 
(LHP: 222749902)
05/05/2013
Chiều: Lúc 1h --> 5h 
(SL: 140SV)
V5.03, V5.04
ĐHKT7BLT  
 (LHP: 222749901)+
 ĐHKT3TLT_ Học lại
05/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: 127 SV)
Thông báo sau
ĐHKT7CLT 
 (LHP: 222749906)
07/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: 120SV)
Thông báo sau
ĐHKT7DLT  
 (LHP: 222749911)
08/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: SV)
Thông báo sau
ĐHKT7ELT
(LHP: 222749916)
09/05/2013
Sáng: Lúc 7h30 --> 11h 
(SL: 213SV)
Thông báo sau
DHKT7KA,KB LT
CDKT10KLT
12/05/2013
Chiều: Lúc 1h --> 5h 
(SL: 184SV)
Thông báo sau
DHKT7KC,KD LT
12/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: 221 SV)
Thông báo sau
CDKT10A,BLT 
 (LHP: 122749901;
 122749906)
14/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: 180SV)
Thông báo sau
CDKT10C,DLT
(LHP: 122749911;
 122749916)
15/05/2013
Không có nhận xét nào
Tags:

24 tháng 4, 2013

Tài liệu kiểm toán (phần 2) - ThS Nguyễn Văn Thịnh

Tài liệu học môn Kiểm toán (phần 2) của ThS Nguyễn Văn Thịnh.

Các bạn đang học thì tải về in ra sử dụng trên lớp nha...


Link download (các link có thể thay thế cho nhau - chứa 1 file) :

Fshare  : Tại đây
GDrive : Tại đây
Box : Tại đây
MediaFire : Tại đây
Lưu ý : Đợi 5s nhấn Skip Ad hoặc Bỏ qua quảng cáo mới tải được file 
Không có nhận xét nào
Tags:

17 tháng 4, 2013

Về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2013


TRƯỜNG ĐHCN TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

                               THÔNG BÁO
                                ( Về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2013 ) 

     Căn cứ kế hoạch của Nhà trường sẽ xét tốt nghiệp vào tháng 05.2013. Vậy Khoa Đào tạo Liên thông thông báo tới sinh viên Đại học liên thông, Đại học Vừa làm vừa học, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng Nghề liên thông:

  1. Sinh viên làm đơn xét tốt nghiệp (có mẫu trên website nhà trường) nếu đã tích lũy đủ các điều kiện tốt nghiệp:  - Tích lũy đủ số học phần trong chương đào tạo và đạt điểm tích lũy không nhỏ hơn 2.00 điểm ( theo thang điểm 4.00);  - Có đủ điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và có chứng chỉ Thể chất, Quốc phòng (đối với hệ đại học liên thông từ trung cấp khóa 4) đã nhập trên hệ thống mạng của nhà trường;  - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị kỉ luật ở mức đình chỉ học tập.

2. Địa điểm nộp đơn:  Khoa Đào tạo Liên thông – Tầng 2 – Nhà V.

3. Thời gian nộp đơn: Trước ngày 30 tháng 04 năm 2013.
                                                                            
KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
Không có nhận xét nào
Tags:

11 tháng 4, 2013

Thông báo số 02/2013 về việc phản biện và chấm báo cáo TTTN, CĐTN, KLTN


BOÄ COÂNG THƯƠNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
12 Nguyeãn Vaên Baûo – Phöôøng 4 – Quaän Goø Vaáp – TP. Hoà Chí Minh
Tel: (08) 894 0390 (Ext.852, 851)  - Fax: (08) 894 6268 - Website: http://www.faa.edu.vn


                                                                                                TP.HCM ngày 11  tháng 4  năm 2013

THÔNG BÁO SỐ 2/2013

V/v: Phản biện và chấm Báo cáo Thực tập tốt nghiệp,
Chuyên đề tốt nghiệp, Khoá luận tốt nghiệp

Khoa Kế toán – Kiểm toán (K.KT-KT) thông báo cho giáo viên và tất cả HSSV năm cuối thuộc chuyên ngành kế toán phản biện và chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề, khóa luận như sau:
1.      Lịch nộp và ngày phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp:
Từng SV hay nhóm SV (nhiều nhất 05SV/nhóm tại cùng một đơn vị thực tập) phải nộp Khoa 01 quyển Báo cáo thực tập tốt nghiệp; 01 quyển hoặc 01 đĩa CD nộp trực tiếp cho GV (nếu GV yêu cầu); 01 quyển để SV khi phản biện mang theo.
Bậc
Ngày nộp
Phản biện
(Cụ thể phòng thông báo sau)
- TCKT39ABC
7h-9h, 22/6/2013
7h-17h, 25-29/6/2013
- TCKT39DEF
9h-12h, 22/6/2013
7h-17h, 25-29/6/2013
- TCKT39GHI
13h-15h, 22/6/2013
7h-17h, 25-29/6/2013
- TCKT39LMNPQS, THKT37
15h-17h, 22/6/2013
7h-17h, 25-29/6/2013
- NCKT4ABC
7h-9h, 24/6/2013
7h-17h, 25-30/6/2013
- NCKT4DEF
9h-12h, 24/6/2013
7h-17h, 25-30/6/2013
- NCKT4GH
13h-15h, 24/6/2013
7h-17h, 25-30/6/2013
- NCKT4KA,KB,KC,KD, TCKT39K
8h-11h, 24/6/2013
7h-17h, 25-30/6/2013
- CDKT12AB
7h-9h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013
- CDKT12CD
9h-11h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013
- CDKT12KA,KB
8h-11h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013
- ĐHKT5AB; HUI-BAA5
14h-15h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013
- ĐHKT4TC
15h-17h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013

2.      Lịch nộp chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp
Từng SV phải nộp Khoa 01 quyển Chuyên đề tốt nghiệp; 01 quyển hoặc 01 đĩa CD nộp trực tiếp cho GV (nếu GV yêu cầu); 01 quyển để SV lưu hoặc khi phản biện mang theo (dành cho lớp liên thông).
Riêng SV được làm khóa luận tốt nghiệp, yêu cầu SV đóng bì cứng mạ chữ vàng, nộp Khoa 03 quyển chính 03 quyển tòm tắt; 01 quyển hoặc 01 đĩa CD nộp trực tiếp cho GV (nếu GV yêu cầu); 01 quyển để SV lưu hoặc khi phản biện mang theo.
Bậc
Ngày nộp
Phản biện
(Cụ thể phòng thông báo sau)
- ĐHKT7ABCDE liên thông, ĐHKT3T-LT, CDKT10LT, DHKT7KLT
17h-19h, 24/4/2013
7h-17h, 4-5/5/2013
- CDKT12ABCD
8h-11h, 25/6/2013
Không phản biện
- ĐHKT5AB; HUI-BAA5;  ĐHKT4TC
14h-19h, 25/6/2013
Không phản biện
- CDKT12KA,KB
8h-11h, 25/6/2013
Không phản biện
Khóa luận ĐHKT5AB; HUI-BAA5
8h-11h, 1/7/2013
7h-17h, 6/7/2013
Lớp trưởng chú ý thông báo này để nhắc nhở các sinh viên được biết.
Mọi thắc mắc và chưa rõ, đề nghị sinh viên liên hệ với Văn phòng Khoa kế toán Kiểm toán, tầng 3 – Nhà D, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM. ĐT: (08) 3894 0390 (Ext.852), gặp Cô Lan Phương.
TM. KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG KHOA
TRẦN PHƯỚC
(Đã k‎ý)

7 nhận xét
Tags:

12 tháng 3, 2013

Thông báo về việc đăng ký lớp Kiểm toán 2Khoa Liên thông đã xử lý đơn xin mở lớp Kiểm toán 2.

Kể từ ngày 11/03/2012 đến ngày 15/03/2012, các bạn đăng ký học vào phần đăng ký học phần mỗi ngày, mỗi ngày mấy lần thì tùy để xem nếu thấy lớp đã mở thì đăng ký ngay để "xí phần"...

Khi thấy mở lớp, các bạn vui lòng chia sẻ thông tin với các bạn mình để đăng ký kịp thời nha.

Nhiệm vụ của mình và Nấm Bi đến đây là hết... Phần còn lại dành cho các bạn!

Chúc các bạn học tốt!

Theo cập nhật ngày 11/3/2013 mình đã thấy mở lớp rồi!


Không có nhận xét nào
Tags:

06 tháng 3, 2013

Lịch thi học kỳ 2 (2012 - 2013) lớp ĐHKT7ELT


Trường hợp các bạn đăng ký nhiều học phần thì nên xem lịch thi theo MSSV sẽ chính xác hơn theo lớp!

Chúc các bạn thi tốt!
Không có nhận xét nào
Tags:

Đề thi giữa kỳ Tài chính Quốc tế tham khảo

Nhấp vào hình để xem ảnh to vật vã...

Còn muốn in ra thì tải file pdf để in và xem cho tiện!

GDrive : Tại đây
Box : Tại đây
MediaFire : Tại đây
4WKT : Tại đây
(Đợi 5s, Nhấp Skip Ad hoặc Bỏ qua Quảng cáo để tải file)
Slide bài giảng của Khoa Tài chính - Ngân hàng để các bạn tham khảo thêm

G-Drive : Tại đây
MediaFire : Tại đây
Box : Tại đây
4WKT : Tại đây
(Đợi 5s, Nhấp Skip Ad hoặc Bỏ qua Quảng cáo để tải file)
1 nhận xét
Tags: