13 tháng 5, 2013

Tài liệu học kiểm toán của Thầy Nguyễn Văn Thịnh (IUH)

Thông tin:
Bộ tài liệu này gồm 02 phần: Căn bản và nâng cao, các bạn tùy nghi tải và sử dụng


Phần 1 : 

G-Drive : https://docs.google.com/file/d/0B2SaqsH1QTIueEtEdWpSZ3dFQWc/edit?usp=sharing

Box :  https://www.box.com/s/z0h81r0jfh04gxaur4g4

MediaFire : http://www.mediafire.com/?qt8wbax6n68fbha


Phần 2 : 

G-Drive : https://docs.google.com/file/d/0B2SaqsH1QTIuNnZmaTItc2FLRE0/edit?usp=sharing

Box : https://www.box.com/s/1al9wd9bfeun1ihayb93

MediaFire : http://www.mediafire.com/?xr2t8pb2cgw45xp


#####################################3

Ngoài ra các bạn có thể tải thêm bộ tài liệu của cô Tăng Thị Thanh Thủy

Phần 1 :

G-Drive : https://docs.google.com/file/d/0B2SaqsH1QTIuQ1JZLWk3NF8tZUk/edit?usp=sharing

Box : https://www.box.com/s/8pjs5brm759qpp2oboo3

MediaFire : http://www.mediafire.com/?k7tqdleq248ophl
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét