Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động tiền lương. Hiển thị tất cả bài đăng

23 tháng 7, 2014

Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2014

Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã 

6 tháng đầu năm 2014Số liệu báo cáo này được tính số lao động tại thời điểm hết 30/6/2014.

Nơi nhận : Phòng thống kê Quận huyện

Thời gian nộp : 20/8/2014 hoặc tùy địa phương

Hình thức nộp : Bằng văn bản hoặc bằng email (tùy địa phương)


Tải file Excel tại đây

Từ khóa : bao cao lao dong, báo cáo lao động, thống kê lao động, thong ke lao dong, lao dong 2014, lao động 2014
Không có nhận xét nào
Tags:

25 tháng 1, 2014

Báo cáo sử dụng lao động của doanh nghiệp theo Nghị định 03/2014/NĐ-CP (hiệu lực từ 15/03/2014)

Căn cứ điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (có hiệu lực từ 15/03/2014) có quy định:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lao đọng phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

(Ảnh minh họa - Nguồn : Internet)


Ngoài ra, căn cứ điều 9 Nghị định 03/2014/NĐ-CP, người sử dụng lao động lập sổ lao động, quản lý và sử dụng sổ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Tải toàn văn Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 
Không có nhận xét nào
Tags:

18 tháng 12, 2013

Quy định về mức lương tối thiểu vùng, hợp đồng lao động, tỷ lệ BHXH, BHYT, BHTN áp dụng cho năm 2014


A. Lương tối thiểu vùng
 


B. Hợp đồng lao động 


C. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 1/1/2014

Loại
Người sử dụng lao động
Người lao động
Tổng cộng
Bảo hiểm xã hội
18%
8%
26%
Bảo hiểm y tế
3%
1.5%
4.5%
Bảo hiểm thất nghiệp
1%
1%
2%
Tổng cộng
22%
10.5%
32.5%

(Ảnh minh họa - nguồn : internet)

Không có nhận xét nào
Tags:

24 tháng 11, 2013

Nghị định 182/2013/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động


Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
 

(Hình minh họa - Nguồn : Internet)
Các đối tượng trên được tăng lương từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng từ ngày 01/01/2014. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng, tăng 250.000 đồng/tháng so với trước đây (mức lương tối thiểu theo quy định cũ là 1.650.000 đồng/tháng); mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I tăng từ 2.350.000 đồng/tháng lên 2.700.000 đồng/tháng, tăng 350.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành; mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II và III cũng tăng 300.000 đồng/tháng lên 2.400.000 đồng/tháng và 2.100.000 đồng/tháng (mức lương tối thiểu theo quy định trước đây là 2.100.000 đồng/tháng và 1.800.000 đồng/tháng).
Theo đó, mức lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nêu trên. Riêng đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức lương thấp nhất phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.
Tải các văn bản có trong bài viếtKhông có nhận xét nào
Tags:

03 tháng 11, 2013

Thông báo số 4240/TB-BHXH, 31/10/2013 của BHXH Tp. HCM về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ và phiếu giao nhận hồ sơ

Thông báo số 4240/TB-BHXH, 31/10/2013 của BHXH Tp. HCM về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ và phiếu giao nhận hồ sơ


Tải toàn văn Thông báo số 4240/TB-BHXH, 31/10/2013 của BHXH Tp. HCM về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ và phiếu giao nhận hồ sơ : Tại đây


Không có nhận xét nào
Tags:

02 tháng 11, 2013

Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Về Hợp Đồng Lao Động

Ngày 25/10/2013 Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về hợp đồng lao động.

(Ảnh minh họa - Nguồn : Internet)


Thông tư này hướng dẫn thi hành việc tham gia bảo him xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu theo quy định tại Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động   

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.


Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động; Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.


Hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của nhà nước đã ký có nội dung trái với quy định tại Thông tư này thì người sử dụng lao động và người lao động sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động theo đúng nội dung quy định tại Thông tư này.

Tải các văn bản có trong bài viết:
Luật số 10 - Luật lao động ngày 18/6/2012 : Tại đây
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/052013: Tại đây
Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 : Tại đây


Không có nhận xét nào
Tags:

20 tháng 10, 2013

Công văn 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXHTên văn bản
CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH.
Ngày ban hành
03/10/2013
Ngày có hiệu lực
03/10/2013
Loại văn bản
Khác
Số hiệu
3840/BHXH-CNTT
Nơi ban hành
BHXH TP.HCM
hiệu lực văn bản
Còn hiệu lực
Nội dung
CV 3840/BHXH-CNTT hướng dẫn thực hiện  lập thủ tục BHXH trên phần mềm iBHXH.
Ngày đăng
07/10/2013Tải toàn văn công văn 3840/BHXH-CNTT tại đây
Tải phần mềm iBHXH tại đây

Không có nhận xét nào
Tags:

19 tháng 10, 2013

Công văn 4034/BHXH-CĐBHXH thay đổi các biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK

Theo công văn 4034/BHXH-CĐBHXH của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 1/11/2013, Biểu mẫu giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe có 1 sự thay đổi.

Các bạn xem toàn văn và tải công văn 4034/BHXH-CĐBHXH tại đây

Không có nhận xét nào
Tags:

05 tháng 9, 2013

Phạt nặng các hành vi vi phạm quy định về thử việc, trốn đóng BHXH, trả lương không đúng quy định

Ngày 22 tháng 08 năm 2013, Chính Phủ ban hành Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(Ảnh minh họa)
Tải toàn văn Nghị định 95/2013/NĐCP
G-Drive : Tại đây
FShare : Tại đây
MediaFire : Tại đây

Nghị định quy định rõ các  hình thức xử phạt  cụ thể như sau:

Vi phạm quy định về thử việc:
+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ.
+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
♣ Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần;
♣ Thử việc quá thời gian quy định;
♣ Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

Vi phạm quy định về tiền lương
Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn, trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định ; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:
♦ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
♦ Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
♦ Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
♦ Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
♦ Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Phạt tiền người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:
♦ Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
♦ Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
♦ Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo him xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, nghị định còn quy định rõ các hình thức xử phạt, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013.

Vân Nguyễn 
Webketoan.vn

Không có nhận xét nào
Tags:

20 tháng 8, 2013

Công văn số 2899/BHXH-THU hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYTTải toàn văn công văn 2899/BHXH-THU, ngày 12/08/2013
Website BHXH Tp. HCM : Tại đây
G-Drive : Tại đây
Fshare : Tại đây
Box : Tại đây
MediaFire : Tại đây


Không có nhận xét nào
Tags:

04 tháng 7, 2013

BHXH Tp. HCM : Giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố, tình trạng đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT còn nhiều. Nhiều đơn vị nợ BHXH, BHYT với số tiền lớn, trong thời gian dài đã làm ảnh hưởng đến quỹ BHXH, BHYT và quyền lợi của người lao động. Đặc biệt, có những đơn vị do gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh không thể thanh toán một lúc hết số nợ; người lao động nghỉ việc ở các đơn vị này không thể chốt sổ BHXH do đơn vị còn nợ BHXH, BHYT. 

 Tiếp nhận hồ sơ BHXH của doanh nghiệp (Nguồn : Internet)
 
Để giảm tỷ lệ nợ đọng và tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng lao động thực sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khắc phục từng bước tiền nợ, đồng thời giải quyết khó khăn cho người lao động nghỉ việc tại các đơn vị này, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2055/BHXH-THU ngày 21/6/2013 hướng dẫn BHXH các quận huyện về việc giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc.

Theo đó, đối với các đơn vị thuộc diện khó khăn như trên, BHXH Thành phố đồng ý giải quyết đóng trước tiền BHXH, BHYT, BHTN để chốt sổ cho người lao động nghỉ việc theo nguyên tắc: khi người lao động nghỉ việc, phải đóng đủ số tiền BHXH, BHYT và tiền lãi chậm đóng phát sinh của những người lao động đó đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ quỹ BHYT và nợ quỹ BHXH ngắn hạn để đảm bảo quyền lợi của người lao động khác đang còn làm việc. 

Đơn vị thuộc diện trên có công văn kèm theo danh sách lao động nghỉ việc gửi BHXH quận huyện đang quản lý đơn vị. Trong công văn nêu rõ tình hình khó khăn, đề nghị đóng trước tiền nợ, kế hoạch và cam kết thanh toán nợ còn lại trong thời gian sớm nhất có thể. BHXH quận huyện sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra tình hình thực tế trước khi phê duyệt và báo cáo về BHXH Thành phố để theo dõi, quản lý và kiểm tra.

Nguyễn Thúy- P.HCTH
Không có nhận xét nào
Tags: