23 tháng 7, 2014

Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2014

Thông tin:

Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã 

6 tháng đầu năm 2014Số liệu báo cáo này được tính số lao động tại thời điểm hết 30/6/2014.

Nơi nhận : Phòng thống kê Quận huyện

Thời gian nộp : 20/8/2014 hoặc tùy địa phương

Hình thức nộp : Bằng văn bản hoặc bằng email (tùy địa phương)


Tải file Excel tại đây

Từ khóa : bao cao lao dong, báo cáo lao động, thống kê lao động, thong ke lao dong, lao dong 2014, lao động 2014
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét