01 tháng 5, 2013

Lịch phản biện môn CDTN các lớp liên thông (CDKT10LT, ĐHKT7LT và các lớp ghép)

Thông tin:

LỊCH PHẢN BIỆN MÔN CDTN CÁC LỚP LIÊN THÔNG
(CDKT10LT, ĐHKT7LT VÀ CÁC LỚP GHÉP)

Khi tham gia phản biện sinh viên mang theo 1 quyển báo cáo chuyên đề. Sinh viên các lớp ghép đăng ký vào các lớp học phần trên theo dõi lịch cụ thể để tham gia phản biện. Khoa không giải quyết các trường hợp đi nhầm lớp (Lớp học phần) 

Buổi
Phòng
Lớp
Ngày
Sáng: Lúc 7h --> 11h 
(SL: 150SV)
V5.03, V5.04
ĐHKT7ALT 
(LHP: 222749902)
05/05/2013
Chiều: Lúc 1h --> 5h 
(SL: 140SV)
V5.03, V5.04
ĐHKT7BLT  
 (LHP: 222749901)+
 ĐHKT3TLT_ Học lại
05/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: 127 SV)
Thông báo sau
ĐHKT7CLT 
 (LHP: 222749906)
07/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: 120SV)
Thông báo sau
ĐHKT7DLT  
 (LHP: 222749911)
08/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: SV)
Thông báo sau
ĐHKT7ELT
(LHP: 222749916)
09/05/2013
Sáng: Lúc 7h30 --> 11h 
(SL: 213SV)
Thông báo sau
DHKT7KA,KB LT
CDKT10KLT
12/05/2013
Chiều: Lúc 1h --> 5h 
(SL: 184SV)
Thông báo sau
DHKT7KC,KD LT
12/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: 221 SV)
Thông báo sau
CDKT10A,BLT 
 (LHP: 122749901;
 122749906)
14/05/2013
Tối: Lúc 18h --> 21h 
(SL: 180SV)
Thông báo sau
CDKT10C,DLT
(LHP: 122749911;
 122749916)
15/05/2013
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét