10 tháng 6, 2013

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2013

Thông tin:

Các bạn nào thấy đủ điều kiện thì tiến hành nộp đơn xét tốt nghiệp trong đợt tháng 7/2013
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét