12 tháng 3, 2013

Thông báo về việc đăng ký lớp Kiểm toán 2

Thông tin:


Khoa Liên thông đã xử lý đơn xin mở lớp Kiểm toán 2.

Kể từ ngày 11/03/2012 đến ngày 15/03/2012, các bạn đăng ký học vào phần đăng ký học phần mỗi ngày, mỗi ngày mấy lần thì tùy để xem nếu thấy lớp đã mở thì đăng ký ngay để "xí phần"...

Khi thấy mở lớp, các bạn vui lòng chia sẻ thông tin với các bạn mình để đăng ký kịp thời nha.

Nhiệm vụ của mình và Nấm Bi đến đây là hết... Phần còn lại dành cho các bạn!

Chúc các bạn học tốt!

Theo cập nhật ngày 11/3/2013 mình đã thấy mở lớp rồi!


Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét