06 tháng 3, 2013

Lịch thi học kỳ 2 (2012 - 2013) lớp ĐHKT7ELT

Thông tin:

Trường hợp các bạn đăng ký nhiều học phần thì nên xem lịch thi theo MSSV sẽ chính xác hơn theo lớp!

Chúc các bạn thi tốt!
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét