17 tháng 4, 2013

Về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2013

Thông tin:

TRƯỜNG ĐHCN TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

                               THÔNG BÁO
                                ( Về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2013 ) 

     Căn cứ kế hoạch của Nhà trường sẽ xét tốt nghiệp vào tháng 05.2013. Vậy Khoa Đào tạo Liên thông thông báo tới sinh viên Đại học liên thông, Đại học Vừa làm vừa học, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng Nghề liên thông:

  1. Sinh viên làm đơn xét tốt nghiệp (có mẫu trên website nhà trường) nếu đã tích lũy đủ các điều kiện tốt nghiệp:  - Tích lũy đủ số học phần trong chương đào tạo và đạt điểm tích lũy không nhỏ hơn 2.00 điểm ( theo thang điểm 4.00);  - Có đủ điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và có chứng chỉ Thể chất, Quốc phòng (đối với hệ đại học liên thông từ trung cấp khóa 4) đã nhập trên hệ thống mạng của nhà trường;  - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị kỉ luật ở mức đình chỉ học tập.

2. Địa điểm nộp đơn:  Khoa Đào tạo Liên thông – Tầng 2 – Nhà V.

3. Thời gian nộp đơn: Trước ngày 30 tháng 04 năm 2013.
                                                                            
KHOA ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét