01 tháng 12, 2013

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ...) của Microsoft bằng Tiếng Việt

Thông tin:

Giáo trình hướng dẫn sử dụng rất cụ thể và chi tiết, đặc biệt ngôn ngữ hoàn toàn bằng tiếng Việt sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh khi bắt đầu sử dụng Office 2010

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Soạn thảo văn bản
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010 - Bảng tính
Giáo trình hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010 - công cụ biên tập và trình diễn báo cáo
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Visio 2010 - Vẽ sơ đồ thông minh
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Outlook 2010 -  Quản lý Email
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Infopath 2010 - Tạo mẫu biểu
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Access 2010 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Project 2010 - Lập kết hoạch và quản lý một dự án
Giáo trình hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 - Trao đổi thông tin, làm việc nội bộ

Đặc biệt, Ebook "Công thức và Hàm Excel" của Diễn đàn Giải pháp Excel cực kỳ chi tiết, dễ dàng tra cứu kèm ví dụ và bài tập mình họa.


Kế toán 7E
Tags:
6 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét