08 tháng 1, 2013

Bài kiểm toán mẫu và giấy tờ làm việc

Thông tin:

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện hồ sơ kiểm toán mẫu của VACPA

Tải file :
Box : Tại đây
MediaFire : Tại đây
Facebook :  Tại đây

Tài liệu một bài kiểm toán của một nhóm sinh viên thực hiện:

Tải file :
Box : Tại đây
MediaFire : Tại đây
Facebook :  Tại đây

Slide bài giảng tham khảo

Chú ý : Bấm vào Skip Ad để tải File gốc


Đề thi cuối kỳ môn Kiểm toán nâng cao (Phần 2) tham khảoKế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét