19 tháng 1, 2013

Slide bài giảng Kế toán Doanh nghiệp nâng cao - ThS Cồ Thị Thanh Hương

Thông tin:
Do một số bạn có đăng ký học phần môn Kế toán Doanh nghiệp nâng cao nên mình đăng lại các tài liệu, slide bài giảng của cô Th.S Cồ Thị Thanh Hương để các có nhu cầu thì sử dụng. Tài liệu gồm 5 chương:
Chương 1 : Kế toán đầu tư dài hạn
Chương 2 : Kế toán thuê tài sản
Chương 3 : Kế toán thuế TNDN
Chương 4 : Kế toán thay đổi chính sách kế toán và sai sót
Chương 5 : Báo cáo tài chính hợp nhất
Tài liệu kèm theo : Báo cáo tài chính hợp nhất (ACCA) + Thực hành lập Báo cáo tài chính hợp nhất (VACO)

Link Download (Các link chứa file như nhau nên có thể thay thế cho nhau)

MediaFire : http://adf.ly/HXYFI
Box : http://adf.ly/HXYp4
FShare : http://adf.ly/HXYvA
GDrive : http://adf.ly/HXZD8
(Đợi 5s, Click Skip Ad)

Chúc các bạn học vui vẻ!
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét