16 tháng 1, 2015

Một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN từ ngày 01/01/2015

Thông tin:
Kể từ ngày 1/1/2015, chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN có nhiều thay đổi, để giúp các đơn vị có thể nắm bắt nhanh các thay đổi, BHXH Tp. HCM đã ban hành công văn số 4064/BHXH-THU ngày 17/12/2014 với nội dung:

Công văn số 4064/BHXH-THU ngày 17/12/2014 về việc một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN từ ngày 01/01/2015
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét