15 tháng 10, 2012

Silde Bài giảng Nguyên lý Bảo hiểm - ThS Đỗ Quang Khánh

Thông tin:
Các bạn tải slide :

Chương 1+2 : tại đây (link Facebook) hoặc tại đây (Link Mediafire) hoặc tại đây (Link Dropbox) hoặc tại đây (Link Box)

Chương 3 : tại đây (link Facebook) hoặc tại đây (Link Mediafire) hoặc tại đây (Link Dropbox) hoặc tại đây (Link Box)
Chương 4 : tại đây (link Facebook) hoặc tại đây (Link Mediafire) hoặctại đây (Link Box)
Chương 5 :  (link Facebook) hoặc tại đây (Link Mediafire) hoặc tại đây (Link Box)
Chương 6  : (link Facebook) hoặc tại đây (Link Mediafire) hoặc tại đây (Link Box)

Các vấn đề cần lưu ý chương V + VI  : (link Facebook) hoặc tại đây (Link Mediafire) hoặc tại đây (Link Box)

Chú ý : Nguyên tắc cập nhận slide bài giảng là khi kết thúc mỗi chương, thầy mới gửi slide do đó các bạn cần xem lại bài này để tải slide mới.

Bài tập Nguyên lý Bảo hiểm (Chọn 1 trong 4 link sau, File có nội dung như nhau)
Facebook : Tại đây
MediaFire : Tại đây
Dropbox : Tại đây
Box : Tại đây 
Bài tập tính phí bảo hiểm nhân thọ (Chọn 1 trong 4 link sau, File có nội dung như nhau)
Facebook : Tại đây 
MediaFire : Tại đây 

Box : Tại đây 

Bài giải một số bài tập chương III + IV
Facebook : Tại đây
MediaFire : Tại đây
Box : Tại đây

Trong trường hợp không tải được thì có thể gửi mail cho mình để mình gửi cho.

Chúc các bạn học vui vẻ!
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét