09 tháng 10, 2012

Bài tập thực hành môn Nguyên lý Bảo hiểm

Thông tin:
(Hình minh họa)


BÀI TẬP THỰC HÀNH BẢO HIỂM
(Các bạn có thể tải file Word hoặc )

Link tải (Chọn 1 trong 4 link - nội dung File là như nhau)

Facebook : Tại đây
MediaFire : Tại đây
Dropbox : Tại đây
Box : Tại đây 

Slide bài giảng của thầy Khánh, các bạn tải tại đây nhé:

Chương 1+2 : tại đây (link Facebook) hoặc tại đây (Link Mediafire) hoặc tại đây (Link Dropbox) hoặc tại đây (Link Box)

Chương 3 : tại đây (link Facebook) hoặc tại đây (Link Mediafire) hoặc tại đây (Link Dropbox) hoặc tại đây (Link Box)
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét