15 tháng 10, 2012

Slide bài giảng Kế toán Ngân hàng cơ bản và nâng cao - GV Đoàn Thị Thùy Anh

Thông tin:


Phần 1 : Kế toán Ngân hàng căn bản gồm 6 chương
Chương 1 : Tổng quan
Chương 2 : Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
Chương 3 : Kế toán nghiệp vụ tín dụng
Chương 4 : Kế toán TSCĐ và CCDC
Chương 5 : Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt
Chương 6 : Kế toán thu nhập chi phí

Phần 2 : Kế toán Ngân hàng nâng cao gồm 4 chương
Chương 7 : Kế toán thuế Giá trị gia tăng
Chương 8 : Kế toán đầu tư
Chương 9 : Kế toán ngoại tệ thanh toán
Chương 10 : Kế toán vốn chủ sở hữu và BCTC NHTM

Các bạn có thể tải Slide bài giảng từ 1 trong 4 link dưới đây:
1. Group Facebook : Tải File
2. MediaFire : Tải File
3. DropBox : Tải File
4. Box : Tải File
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét