28 tháng 2, 2013

Hướng dẫn làm đơn xin xét tốt nghiệp hệ tín chỉ - đại học liên thông

Thông tin:
 
Bài hướng dẫn này được mình dựa trên phần hướng dẫn của Khoa Kế toán - Kiểm toán (link tham khảo) và Niên giám hệ Đại học Liên thông 1,5 năm (Link tham khảo)

I. ĐIÈU KIỆN
- Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ : Hệ đại học liên thông : 59 chỉ
- Sinh viên hoàn thành Chứng chỉ tin học (A hoặc B) và Chứng chỉ C ngoại ngữ (thể hiện đầy đủ điểm trên bảng điểm)
- Sinh viên tích lũy điểm toàn khóa từ 2.00 trở lên (thang điểm 4)
- Có đơn xin xét tốt nghiệp.
- Hoàn thành đóng lệ phí tốt nghiệp : 500.000 đồng
- Không bị xử lý kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên; không vi phạm pháp luật.II. THỦ TỤC
- Đơn xin xét tốt nghiệp (Tải đơn)
- Bảng điểm tích lũy (in từ Kếtquả học tập trên website IUH)
- Biên lai đóng lệ phí tốt nghiệp (Bản chính + Copy)

** Lưu ý: IUH xét điểm tích lũy làm tròn 2 chữ số thập phân.
- 2.00 thì đạt chuẩn tốt nghiệp, 1.99 là rớt
- 2.50 đạt loại khá, 2.49 đạt loại trung bình
- 3.20 đạt loại giỏi, 3.19 đại loại khá

II. CÁCH TÍNH ĐIỂM TÍCH LŨY
In kết quả học tập và nhập vào file Excel để tính trung bình chung toàn khóa (Tại đây hoặc Tại đây hoặc Tại đây)

Lưu ý:
- Nếu sinh viên không làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp nộp về khoa sẽ không được công nhận tốt nghiệp cho dù đã đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp chỉ có giá trị khi sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên chưa đủ điều kiện mà vẫn nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp thì đơn xin xét tốt nghiệp đó không có giá trị cho lần xét tốt nghiệp sau.

- Sinh viên phải hoàn tất các thủ tục xét tốt nghiệp và nộp đơn xin xét tốt nghiệp về khoa trước ngày xét tốt nghiệp ít nhất 10 ngày. Ngày xét tốt nghiệp của mỗi khóa sẽ được phòng đào tạo thông báo trên website vào học kỳ cuối của mỗi khóa học (thông thường cuối mỗi học kỳ sẽ có 1 đợt xét tốt nghiệp). Sinh viên hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp trễ hạn không được xét tốt nghiệp cùng đợt, phải chờ đợt xét tốt nghiệp sau.

- Trước ngày xét tốt nghiệp chính thức 5 ngày, sinh viên theo dõi trên website của khoa để biết danh sách được công nhận tốt nghiệp dự kiến. Mọi khiếu nại, thắc mắc phải phản hồi về khoa Đào tạo Liên thông trước ngày xét tốt nghiệp chính thức ít nhất 3 ngày làm việc. Các khiếu nại, thắc mắc trễ hạn chỉ được giải quyết cho lần xét tốt nghiệp sau.

Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét