02 tháng 7, 2013

Hướng dẫn chèn video Youtube vào PowerPoint Presentation trong Office 2013

Thông tin:
Nếu bạn cần một đoạn video trên Youtube xuất hiện trong bài thuyết trình thì đây là hướng dẫn bạn cần.


Bạn mở PowerPoint 2013 và tìm đến Insert Tab.
Hướng dẫn chèn video Youtube vào PowerPoint Presentation trong Office 2013

Chọn Video, rồi Online Video.
Hướng dẫn chèn video Youtube vào PowerPoint Presentation trong Office 2013

Nếu đây là lần đầu tiên bạn chèn Video vào bài thuyết trình, bạn phải chọn nhà cung cấp như hình dưới. Ở đây là Youtube.
Hướng dẫn chèn video Youtube vào PowerPoint Presentation trong Office 2013

Bạn có thể tìm kiếm video.
Hướng dẫn chèn video Youtube vào PowerPoint Presentation trong Office 2013

Sau đó đơn giản chỉ là chọn video và Insert.
Hướng dẫn chèn video Youtube vào PowerPoint Presentation trong Office 2013

Xong. Chúc bạn thành công!

Nguồn : Techz
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét