02 tháng 7, 2013

Tra cứu thông tin người nộp thuế (doanh nghiệp, cá nhân)

Thông tin:
Với tiện ích "Tra cứu thông tin người nộp thuế" do Tổng Cục Thuế cung cấp, các bạn dễ dàng tra cứu các thông tin cần thiết về đơn vị đối tác, hoặc tra cứu MST TNCN khi biết số CMND của người đó.

Bước 1 : Truy cập trang "Tra cứu thông tin người nộp thuế" của Tổng Cục Thuế

Bước 2 : Tra cứu thông tin căn cứ vào thông tin mà bạn có, các bạn chỉ cần nhập 1 trong các chỉ tiêu trong bảng, hệ thống sẽ trả kết quả căn cứ vào điều kiện bạn nhập vào.

Trường hợp cần tra cứu thông tin của doanh nghiệp dựa vào MST hoặc tên Doanh nghiệp


Kết quả tham khảo:
Trường hợp cần tra cứu thông tin MST TNCN


Kết quả tham khảo:
 

Với các thông tin hệ thống đưa ra các bạn có thể dễ dàng tra cứu các thông tin liên quan đến doanh nghiệp như : Cấp Chương - Loại - Khoản (để nộp thuế vào NSNN), đơn vị này còn hoạt động hay không (rất quan trọng nhằm trách giao dịch với các công ty có vấn đề hoặc các công ty được lập để mua bán hóa đơn), ngày cấp MST (hữu ích trong quá trình gửi hồi sơ tại trang tncnonline.com.vn) v.v.
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét