07 tháng 9, 2013

Công văn số 6167/CT-TTHT ngày 29/08/2013 về viết tắt một số chỉ tiêu trên hóa đơn được cơ quan thuế chấp thuận

Thông tin:

Lưu ý: Công văn mang tính địa phương, mang tính tham khảo đối với các địa phương khác!

Tải toàn văn Thông tư 64/2013/TT/BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ích dịch vụ

G-Drive : Tại đây
Fshare : Tại đây
MediaFire : Tại đây
Box : Tại đây

Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét