15 tháng 12, 2013

Thực hiện mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (áp dụng cho năm 2014)

Thông tin:
Kế toán 7E xin chia sẻ đến các bạn cách điền các nội dung trên mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT


Bản Word các bạn có thể tải tại đây 

Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét