18 tháng 5, 2014

Hướng dẫn thu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, mặt bằng, tài sản

Thông tin:
(Kế toán 7E) - Đối tượng nộp thuế là các hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, các đơn vị sự nghiệp có nhà, mặt bằng, tài sản,…cho thuê (gọi tắt là Bên cho thuê nhà); có doanh thu và thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà/mặt bằng… không phân biệt bên đi thuê là tổ chức, cá nhân người Việt Nam; tổ chức, cá nhân người nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài và không phân biệt thuê để ở, làm văn phòng hay thuê để kinh doanh,….

Việc cho thuê nhà/mặt bằng phải lập thành văn bản, việc giao kết hoặc thoả thuận không phù hợp với quy định thì các bên phải giao kết lại cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Bên cho thuê nhà phải thực hiện việc khai, nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (đối với bên cho thuê nhà là hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân), thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với bên cho thuê nhà là đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác). Cụ thể như sau:

1. Thuế GTGT: Bên cho thuê nhà kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT. Số thuế GTGT phải nộp bằng 5% nhân với doanh thu.

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Thuế TNCN phải nộp = [(Doanh thu x 30%) – Các khoản giảm trừ] x thuế suất (%), trong đó:

- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo hợp đồng, không phân biệt đã nhận được tiền hay chưa. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

- Việc giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc (nếu có) chỉ được tính 1 lần. Trường hợp người nộp thuế vừa có thu nhập từ cho thuê nhà vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc có thu nhập từ kinh doanh, nếu người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi trả tiền lương, tiền công hoặc nơi kinh doanh thì tạm thu thuế TNCN từ cho thuê nhà là 10%.

- Thuế suất thuế TNCN áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần quy định tại chính sách thuế TNCN hiện hành.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp không có đăng ký kinh doanh, nhưng có doanh thu và thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà/mặt bằng phải kê khai nộp thuế môn bài, thuế GTGT như đối với cá nhân. Riêng thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại khoản 5a Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về thuế TNDN (thuế TNDN phải nộp = 5% x doanh thu).

Từ khóa : thuế thuê nhà, thue thue nha, thu thue, thu thuế, thuê nhà, thue nha, mat bang, mặt bằng
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét