27 tháng 6, 2014

Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014

Thông tin:

(Kế toán 7E) - Tài liệu học, ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014

Tài liệu do Bộ tài chính phát hành năm 2014

Tài liệu gồm 2 quyển:

Quyển 1: Gồm các chuyên đề

- Chuyên đề 1 : Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

- Chuyên đề 2 : Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

- Chuyên đề 3 : Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Quyển 2: Gồm các chuyên đề

- Chuyên đề 4 : Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao

- Chuyên đề 5 : Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

- Chuyên đề 6 : Ngoại ngữTải file tại đây 

Điều kiện thi chứng chỉ hành nghề:
Căn cứ điều 4 thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 có quy định:


Điều 4. Điều kiện dự thi
1. Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
c) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi;
d) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định;
đ) Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật kế toán.
2. Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này;
c) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi; hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 48 tháng trở lên tính từ tháng ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi;
d) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định.

 
Kế toán 7E
Tags:
1 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét


 1. Đang tìm hiểu về kiểm toán. Cảm ơn bạn về tài liệu này
  -----
  Đạt Nguyễn
  Tư Vấn Bất Động Sản TPHCM
  Tập đoàn Thanh Yến
  Website: Bán căn hộ chung cư trả góp quận 12 tại TPHCM hoặc Ban can ho chung cu tra gop quan 12 tai TPHCM

  Trả lờiXóa