21 tháng 7, 2014

Một số thay đổi về Thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản

Thông tin:
(Kế toán 7E) - Thời gian qua, mặc dù Đảng và Chính phủ cùng các Bộ, Ngành đã có nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình hình gần như đóng băng của thị trường kinh doanh bất động sản ở nước ta. Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn chưa tạo cú hích đủ mạnh để hoạt động này vượt qua cảnh trầm lắng. Để tạo đà cho kinh tế nói chung, kinh doanh bất động sản nói riêng tiếp tục phát triển, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra sức cạnh tranh ngày càng hấp dẫn hơn. Vì lẽ đó, ngày 18/6/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Theo đó, trong lĩnh vực chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản có một số thay đổi nhằm giải quyết một số những vướng mắc trong giai đoạn qua; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động này. Cụ thể như sau:
Về thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Ảnh minh họa - Nguồn : Internet
Bổ sung về phạm vi áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế TNDN theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08).
Về căn cứ tính thuế, giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng. Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân  thì phần giá trị vốn chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ quan Thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng.
Về giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp cụ thể; Trong đó, bổ sung thêm trường hợp phần vốn doanh nghiệp góp hoặc mua lại có nguồn gốc một phần do vay vốn thì giá mua của phần vốn chuyển nhượng bao gồm cả các khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vốn.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Ảnh minh họa - Nguồn : Internet
Về căn cứ tính thuế, bổ sung thêm cách xác định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền, doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đồng thời có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ thì chưa tính các khoản chi phí này vào năm phát sinh chi phí. Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này được tính vào chi phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản, phát sinh doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Về chi phí chuyển nhượng bất động sản, bổ sung thêm nguyên tắc xác định chi phí đối với các khoản chi được trừ để xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế phải tương ứng với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và phải đảm bảo các điều kiện quy định các khoản chi được trừ và không thuộc các khoản chi không được trừ.
Về suất thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trước đây là 25%; Nay giảm xuống còn 22% và tiếp tục giảm xuống 20% kể từ ngày 01/01/2016. Với mức giảm thuế suất theo lộ trình nêu trên, hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường kinh doanh bất động sản ngày một đi lên.
Trên đây là một số nội dung mới thay đổi, bổ sung về thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản và có hiệu lực thi hành từ ngày 2/8/2014, áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi./.

TCT
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét