29 tháng 7, 2014

Phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ 01/01/2014

Thông tin:

Phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ 01/01/2014

Tải toàn văn công văn 2616/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 10/07/2014 về phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập


Đối với các đơn vị mới thành lập, khi liên hệ cơ quan thuế để đăng ký, thực hiện thủ tục pháp lý ban đầu cần chuẩn bị một số văn bản, nội dung sau:
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Quyết định bổ nhiệm / giới thiệu chức danh Giám đốc / đại diện pháp luật
3. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng / người phụ trách Kế toán
4. Mẫu 06/GTGT
5. Văn bản cam kết đầu tư mua sắm tài sản
6. Phương án mua sắm
và một số biểu mẫu khác...
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét