08 tháng 7, 2014

Xử lý đối với trường hợp mất hóa đơn mua vào sau đó tìm lại được

Thông tin:

Xử lý đối với trường hợp mất hóa đơn mua vào

 

Hỏi:
Mình có trường hợp thế này. Tháng 1/2014 mình làm mất hóa đơn đầu vào của tháng 09/2013 đã kê khai, mình làm thông báo mất hóa đơn, và có quyết định nộp phạt là 3 triệu đồng. Nhưng đến nay mình lại tìm thấy hóa đơn đó, như thế có phải nộp phạt nữa không, vì mình chưa nộp phạt. Có ai biết trường hợp này phải xử lý thế nào chỉ giúp mình với. Cảm ơn mọi người.

Đáp:
Để các bạn nắm rõ hơn, Kế toán 7E xin trình bày lại trình tự đối với việc xử lý hóa đơn bị mất như sau:

a. Căn cứ pháp lý:
- Thông tư 39/2014/TT-BTC 31/3/2014 quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ
- Thông tư 10/2014/TT-BTC 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

b. Báo mất hóa đơn cho cơ quan thuế.
Căn cứ điều 24 thông tư 39/2014/TT-BTC thì khi phát hiện mất hóa đơn thì trong thời gian 5 ngày làm việc phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu BC21/AC


Lưu ý: Mẫu BC21/AC phải được thực hiện trên phần mềm HTKK phiên bản mới nhất, trong trường hợp phần mềm HTKK chưa nâng cấp theo đúng văn bản hiện hành thì có thể sử dụng Word, hoặc Excel để tạo mẫu.

c. Lập biên bản ghi nhận sự việc với bên bán (bên xuất hóa đơn), trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.d. Xử phạt: Căn cứ điều 12 thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định 
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.
Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.
Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Như vậy để trả lời cho câu hỏi phía trên có các ý như sau:
Quyết định xử phạt của cơ quan thuế đã ban hành trước khi công ty tìm được hóa đơn thất lạc, do đó công ty vẫn phải nộp phạt theo đúng quy định
 
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét