25 tháng 7, 2014

Ebook: Công thức và hàm Excel 97-2013

Thông tin:
(Kế toán 7E) - Tài liệu điện tử "Công thức và hàm Microsoft Excel 97-2013" của diễn đàn "Giải Pháp Excel - www.giaiphapexcel.com" được tổng hợp dựa trên các bài viết đã đăng trên diễn đàn Giải Pháp Excel và bổ sung các nội dung liên quan, với sự hệ thống hoá theo một cấu trúc nhất quán giúp người đọc dễ tiếp thu và tra cứu.

Ebook Công thức và hàm Microsoft Excel 97 - 2013 do Giaiphapexcel phát hành

Tải Ebook (định dạng PDF) tại đây 

 
Nguồn : Giải pháp Excel
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét