19 tháng 12, 2014

Xác định kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

Thông tin:

Xác định kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý theo Thông tư 151/2014/TT-BTC
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét