21 tháng 1, 2015

Ebook thông tư 200/2014/TT-BTC 22/12/2014 Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp

Thông tin:
Ebook được thực hiện nhằm giúp các bạn đang công tác trong lĩnh vực kế toán có thể tra cứu nhanh khi thực hiện công tác kế toán tại đơn vị:

Ebook thông tư 200/2014/TT-BTC 22/12/2014 Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp

1. Tra cứu nhanh phương pháp kế toán tương ứng với từng tài khoản
2. Hệ thống báo cáo tài chính và cách thực hiện
3. Cung cấp hệ thống mục lục giúp tra cứu nhanh.
Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

Hệ thống mục lục của Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

Tải File tại đây : http://goo.gl/UafAAE
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét