23 tháng 1, 2015

[iHTKK] : Cảnh báo tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung

Thông tin:
Khi sử dụng iHTKK để nộp tờ khai, nếu quá thời hạn quy định theo luật Quản lý thuế, bạn sẽ nhận được cảnh báo như sau: 

 Cảnh báo : "Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung"Cảnh báo : Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung

Ngày 20/1/2014, Tổng cục thuế đã có thông báo gia hạn như sau:

Thông báo gia hạn nộp tờ khai qua mạng kỳ tháng 12/2014 và quý IV/2014


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC CNTT
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Thông báo V/v hướng dẫn NNT kê khai trong thời gian gia hạn nộp tờ khai

Hà Nội, ngày 22/01/2015

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 220/TCT-CNTT ngày 20/01/2015 của Tổng cục Thuế về việc Gian hạn nộp tờ khai thuế qua mạng trong tháng 01/2015, Tổng cục Thuế hướng dẫn cơ quan thuế địa phương xử lý các tờ khai, báo cáo được nộp trong thời gian gia hạn, cụ thể như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp không nộp được tờ khai chính thức, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đúng hạn (ngày 20/01/2015), cơ quan thuế không tính phạt hành chính về hành vi nộp chậm tờ khai trong khoảng thời gian được gia hạn (từ ngày 21/01/2015 đến hết ngày 23/01/2015).

- Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức: Nếu doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh tờ khai thì đề nghị doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Cục Thuế ./.

Phan Tuấn Nam www.tuannam.vn
Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét