25 tháng 2, 2015

Tập huấn Quyết toán thuế năm 2014 tại Tp. HCM từ ngày 05/03/2015 đến 16/03/2015

Thông tin:

Lịch tập huấn Quyết toán thuế tại Tp. HCM


Thời gian : Từ 05/03/2015 đến 16/03/2015

Nội dung :
1. Hướng dẫn Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015
2. Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2014


Địa điểm : Nhà hát Hòa Bình (Quận 10 - Tp. HCM)

 

Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét