11 tháng 4, 2013

Thông báo số 02/2013 về việc phản biện và chấm báo cáo TTTN, CĐTN, KLTN

Thông tin:

BOÄ COÂNG THƯƠNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
12 Nguyeãn Vaên Baûo – Phöôøng 4 – Quaän Goø Vaáp – TP. Hoà Chí Minh
Tel: (08) 894 0390 (Ext.852, 851)  - Fax: (08) 894 6268 - Website: http://www.faa.edu.vn


                                                                                                TP.HCM ngày 11  tháng 4  năm 2013

THÔNG BÁO SỐ 2/2013

V/v: Phản biện và chấm Báo cáo Thực tập tốt nghiệp,
Chuyên đề tốt nghiệp, Khoá luận tốt nghiệp

Khoa Kế toán – Kiểm toán (K.KT-KT) thông báo cho giáo viên và tất cả HSSV năm cuối thuộc chuyên ngành kế toán phản biện và chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề, khóa luận như sau:
1.      Lịch nộp và ngày phản biện báo cáo thực tập tốt nghiệp:
Từng SV hay nhóm SV (nhiều nhất 05SV/nhóm tại cùng một đơn vị thực tập) phải nộp Khoa 01 quyển Báo cáo thực tập tốt nghiệp; 01 quyển hoặc 01 đĩa CD nộp trực tiếp cho GV (nếu GV yêu cầu); 01 quyển để SV khi phản biện mang theo.
Bậc
Ngày nộp
Phản biện
(Cụ thể phòng thông báo sau)
- TCKT39ABC
7h-9h, 22/6/2013
7h-17h, 25-29/6/2013
- TCKT39DEF
9h-12h, 22/6/2013
7h-17h, 25-29/6/2013
- TCKT39GHI
13h-15h, 22/6/2013
7h-17h, 25-29/6/2013
- TCKT39LMNPQS, THKT37
15h-17h, 22/6/2013
7h-17h, 25-29/6/2013
- NCKT4ABC
7h-9h, 24/6/2013
7h-17h, 25-30/6/2013
- NCKT4DEF
9h-12h, 24/6/2013
7h-17h, 25-30/6/2013
- NCKT4GH
13h-15h, 24/6/2013
7h-17h, 25-30/6/2013
- NCKT4KA,KB,KC,KD, TCKT39K
8h-11h, 24/6/2013
7h-17h, 25-30/6/2013
- CDKT12AB
7h-9h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013
- CDKT12CD
9h-11h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013
- CDKT12KA,KB
8h-11h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013
- ĐHKT5AB; HUI-BAA5
14h-15h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013
- ĐHKT4TC
15h-17h, 15/5/2013
7h-17h, 20-26/5/2013

2.      Lịch nộp chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp
Từng SV phải nộp Khoa 01 quyển Chuyên đề tốt nghiệp; 01 quyển hoặc 01 đĩa CD nộp trực tiếp cho GV (nếu GV yêu cầu); 01 quyển để SV lưu hoặc khi phản biện mang theo (dành cho lớp liên thông).
Riêng SV được làm khóa luận tốt nghiệp, yêu cầu SV đóng bì cứng mạ chữ vàng, nộp Khoa 03 quyển chính 03 quyển tòm tắt; 01 quyển hoặc 01 đĩa CD nộp trực tiếp cho GV (nếu GV yêu cầu); 01 quyển để SV lưu hoặc khi phản biện mang theo.
Bậc
Ngày nộp
Phản biện
(Cụ thể phòng thông báo sau)
- ĐHKT7ABCDE liên thông, ĐHKT3T-LT, CDKT10LT, DHKT7KLT
17h-19h, 24/4/2013
7h-17h, 4-5/5/2013
- CDKT12ABCD
8h-11h, 25/6/2013
Không phản biện
- ĐHKT5AB; HUI-BAA5;  ĐHKT4TC
14h-19h, 25/6/2013
Không phản biện
- CDKT12KA,KB
8h-11h, 25/6/2013
Không phản biện
Khóa luận ĐHKT5AB; HUI-BAA5
8h-11h, 1/7/2013
7h-17h, 6/7/2013
Lớp trưởng chú ý thông báo này để nhắc nhở các sinh viên được biết.
Mọi thắc mắc và chưa rõ, đề nghị sinh viên liên hệ với Văn phòng Khoa kế toán Kiểm toán, tầng 3 – Nhà D, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM. ĐT: (08) 3894 0390 (Ext.852), gặp Cô Lan Phương.
TM. KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG KHOA
TRẦN PHƯỚC
(Đã k‎ý)

Kế toán 7E
Tags:
7 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét


 1. @-) Lớp 7E sẽ có thông báo khác!!!

  Trả lờiXóa
 2. A nam oi de bai lam bctt khoa minh yeu cau lam noi ve cong tac ke toan tai doanh nghiep nhung cong ty e lam no k cho so lieu het,no keu lam chu de nao cho 1 chu de do thoi vay phai lam sao ha a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Báo cáo thực tập thì khác với chuyên đề tốt nghiệp; anh nhớ BCTT làm theo nhóm mà...

   Nếu đơn vị khó quá thì em có thể chế số liệu và nhờ họ đóng dấu thôi.

   Xóa
 3. da. bctt lam theo nhom dug roi a. nhom e co 4 dua nhung chi co 1 dua no di xin so lieu o cty duoi Phan Thiet que no len roi lam thoi a ma cty k cho het so lieu ma bctt tui e can hjx. Nhu a noi la minh co the che so lieu thiet ha a? A co bai bctt mau nao cua khoa minh k a gui cho e voi :(

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em vào thư viện xem bài của các khóa trước và có thể chế biến lại cho mình...

   Thực tế thì cũng k ai muốn phải cung cấp "nhiều" hồ sơ kế toán cho sinh viên thực tập cả nên em đừng vì thế mà buồn!

   Xóa
 4. da e biet roi cam on nhung chia se cua a nhieu lam ^^. khi nao co thac mac gi e se hoi a nua nha mong a giup do hihi

  Trả lờiXóa