02 tháng 7, 2013

Website tra cứu thông tin hóa đơn của Tổng Cục Thuế

Thông tin:
Ketoan7e giới thiệu đến các bạn đang công tác trong lĩnh vực kế toán website hữu ích do Tổng Cục Thuế xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin hóa đơn đang sử dụng do cơ quan Thuế và người nộp thuế phát hành.

Địa chỉ websiteGiới thiệu về website tra cứu thông tin hóa đơn
Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 ( Hiệu lực từ 01/07/2013) .

Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân khác có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn của NNT ngừng hoạt động, hoá đơn đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).

Xem thêm:
Cách tra cứu thông tin một hoặc nhiều hóa đơn

Tài liệu 
Hướng dẫn sử dụng website

Đây là một website đặc biệt hữu ích với các doanh nghiệp nhằm tránh trường hợp sử dụng phải hóa đơn bất hợp pháp để hạch toán kế toán.

Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét