31 tháng 7, 2014

Tra cứu thông tin của một hoặc nhiều hóa đơn, kiểm tra giá trị sử dụng của hóa đơn

Thông tin:
(Kế toán 7E) - Như đã giới thiệu tổng quát trong bài "Website tra cứu thông tin hóa đơn của Tổng Cục Thuế", nhằm giúp các bạn có thể tra cứu thông tin của một hoặc nhiều hóa đơn, Website tra cứu thông tin hóa đơn cung cấp công cụ hỗ trợ giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu một hoặc nhiều hóa đơn cùng lúc.

Website tra cứu thông tin hóa đơn : http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn


1. Tra cứu một hóa đơn : Tra cứu duy nhất 1 hóa đơn bất kỳ

Bước 1 : Nhập thông tin trên bảng thông tin tra cứu hóa đơn

Điền đầy đủ thông tin
Nhập đầy đủ thông tin từ số (1) đến số (4) , các thông tin có ký hiệu ( * ) bắt buộc phải nhập. Sau khi hoàn tất, bấm "Tìm kiếm" để hệ thống trả "Kết quả tra cứu"

Bước 2 : Xem kết quả tra cứu

Kết quả tra cứu thông tin hóa đơn
Ngoài các hóa đơn cung cấp hàng hóa, dịch vụ người dùng còn có thể tra cứu các loại hóa đơn khác như bưu điện, bưu chính, viễn thông, invoice...

2. Tra cứu nhiều hóa đơn : Tra cứu nhiều hóa đơn cùng một lúc dựa trên file excel chuẩn bị sẵn

Bước 1 : Tạo file excel dữ liệu

Bạn cần chuẩn bị các thông tin sau: Mã số thuế, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn. Chỉ cần thông tin, không cần tạo tiêu đề cột. Bạn có thể tham khảo mẫu đã được tạo sẵn. Ngoài ra bạn có thể tùy chọn cột chứ dữ liệu tương ứng bằng cách chọn vào các ô từ A đến F.

Bạn có thể tra cứu hóa đơn không có giá trị sử dụng hoặc có giá trị sử dụng

Tải mẫu excel : Tại đây

Tra cứu thông tin nhiều hóa đơn

Bước 2 : Xem kết quả tra cứu

Sau khi đã chọn file excel chứa thông tin nhiều hóa đơn cần tra cứu, bạn nhấn "Tìm kiếm", hệ thống sẽ trả kết quả như sau:

Kết quả tra cứu thông tin nhiều hóa đơn
Để dễ theo dõi, bạn co thể kết xuất kết quả ra Excel

Thông qua công cụ tra cứu này sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát hóa đơn không có giá trị sử dụng, giảm thiểu đáng kể rủi ro trong lĩnh vực thuế.

Tuấn Nam

Kế toán 7E
Tags:
0 Nhận Xét
G+ Nhận Xét
Nhận Xét

Đăng nhận xét