Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo hiểm bắt buộc. Hiển thị tất cả bài đăng

16 tháng 1, 2015

Một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN từ ngày 01/01/2015

Kể từ ngày 1/1/2015, chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN có nhiều thay đổi, để giúp các đơn vị có thể nắm bắt nhanh các thay đổi, BHXH Tp. HCM đã ban hành công văn số 4064/BHXH-THU ngày 17/12/2014 với nội dung:

Công văn số 4064/BHXH-THU ngày 17/12/2014 về việc một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN từ ngày 01/01/2015
Không có nhận xét nào
Tags: